Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QC (KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022170 Huyện Krông Năng

23/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QC (KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022157 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

03/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112011 Huyện Cư Mgar

03/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH PHÒNG THÍ NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620120 Huyện Cư Kuin

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN TRỒNG NẤM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0320119 Huyện Krông Buk

23/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: LC051927-NT Tỉnh Bình Dương

24/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QC LEADER Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: LC051927-NT Tỉnh Bình Dương

24/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QC Lương: 6.700.000 Số lượng: 10

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: LC051927-NT Tỉnh Bình Dương

24/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH