Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: LC051927-NT Tỉnh Bình Dương

24/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QC LEADER Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: LC051927-NT Tỉnh Bình Dương

24/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QC Lương: 6.700.000 Số lượng: 10

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: LC051927-NT Tỉnh Bình Dương

24/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH