Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ Lương: 5.300.000 Số lượng: 1

09/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031893 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIỂM NGHIỆM VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

26/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021859 Thành Phố Đà Nẵng

26/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

16/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121798 Thị Xã Buôn Hồ

16/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ HÓA THỰC PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/10/2017

Nhà ứng tuyển: DV101703 Tỉnh Gia Lai

06/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0917124 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/09/2017

Nhà ứng tuyển: IM091707 Tỉnh Đăk Nông

28/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071797 Huyện Ea H Leo

24/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071721 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061798 Huyện Krông Buk

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT HOÁ CHẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/12/2016

Nhà ứng tuyển: TP121603 Tỉnh Đăk Lăk

22/12/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

20/10/2016

Nhà ứng tuyển: CP101608 Tỉnh Đăk Lăk

20/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: 6.500.000 Số lượng: 6

18/10/2016

Nhà ứng tuyển: CP101608 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH