Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022019 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022016 Huyện Ea Kar

04/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẾ PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT121940 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ SINH HỌC Lương: 5.000.000 Số lượng: 7

30/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019156 Huyện Ea Súp

30/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

30/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019156 Huyện Ea Súp

30/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ, ĐÀO TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091966 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: LC051927-NT Tỉnh Bình Dương

24/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QC LEADER Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: LC051927-NT Tỉnh Bình Dương

24/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QC Lương: 6.700.000 Số lượng: 10

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: LC051927-NT Tỉnh Bình Dương

24/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ CĂN TIN BẾP ĂN Lương: 6.500.000 Số lượng: 20

23/04/2019

Nhà ứng tuyển: CM041917-NT Thành Phố Hồ Chí Minh

23/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH