Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Chăn nuôi/Thú y

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: CN111901 Tỉnh Gia Lai

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CHĂN NUÔI THÚ Y Lương: 7.500.000 Số lượng: 10

20/06/2019

Nhà ứng tuyển: KT061929-NT Tỉnh Khánh Hòa

20/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BÁC SỸ THÚ Y Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

15/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519113 Tỉnh Đăk Nông

15/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH