Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Chăn nuôi/Thú y

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN CHĂN NUÔI Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

11/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122041 Huyện Ea H'Leo

11/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122037 Tỉnh Gia Lai

08/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN CHĂN NUÔI (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/08/2022

Nhà ứng tuyển: KT0822001-NT Tỉnh Khánh Hòa

09/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG TRẠI (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/08/2022

Nhà ứng tuyển: KT0822001-NT Tỉnh Khánh Hòa

09/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN CHĂN NUÔI HEO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: HAG0522029-NT Tỉnh Gia Lai

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CHĂN NUÔI THÚ Y Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: THA012201-NT Tỉnh Bình Định

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH