Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Chăn nuôi/Thú y

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CHĂN NUÔI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121824 Huyện Cư Mgar

06/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

26/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318210 Huyện Ea Kar

26/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

06/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031869 Tỉnh Đăk Nông

06/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021841 Huyện Ea Kar

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN CHĂN NUÔI HEO Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

12/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021816 Tỉnh Đăk Nông

12/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ÁP TẢI HEO Lương: 6.000.000 Số lượng: 01

17/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011867 Tỉnh Đăk Nông

17/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: 7.300.000 Số lượng: 1

23/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017103 Tỉnh Gia Lai

23/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

14/07/2017

Nhà ứng tuyển: VL071702 Tỉnh Đăk Nông

14/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CHĂN NUÔI Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

22/05/2017

Nhà ứng tuyển: VL051703 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CHĂN NUÔI Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

22/05/2017

Nhà ứng tuyển: VL051703 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BÁC SĨ THÚ Y Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217105 Tỉnh Đăk Lăk

04/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH