Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Chăn nuôi/Thú y

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CHĂN NUÔI Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

05/04/2019

Nhà ứng tuyển: AP041913-NT Tỉnh Đồng Nai

05/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

05/04/2019

Nhà ứng tuyển: AP041913-NT Tỉnh Đồng Nai

05/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ TRANG TRẠI Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

05/04/2019

Nhà ứng tuyển: AP041913-NT Tỉnh Đồng Nai

05/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

26/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318210 Huyện Ea Kar

26/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

06/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031869 Tỉnh Đăk Nông

06/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021841 Huyện Ea Kar

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN CHĂN NUÔI HEO Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

12/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021816 Tỉnh Đăk Nông

12/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ÁP TẢI HEO Lương: 6.000.000 Số lượng: 01

17/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011867 Tỉnh Đăk Nông

17/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH