Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thư ký/Quản trị Văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061886 Thành Phố Hồ Chí Minh

20/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 05

20/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418131 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ THƯ KÝ Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

12/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318105 Thị Xã Buôn Hồ

12/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THƯ KÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111755 Thị Xã Buôn Hồ

13/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THƯ KÝ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101783 Huyện Ea Kar

18/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101702 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THƯ KÝ GIÁM ĐỐC Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

05/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071713 Tỉnh Đăk Lăk

05/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061708 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THƯ KÝ Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

22/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317182 Tỉnh Đăk Lăk

22/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH