Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220148 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220140 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220138 Tỉnh Đăk Nông

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220131 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN HIỆN TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220133 Tỉnh Quảng Ngãi

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220132 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN XUẤT NHẬP HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220124 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220124 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220130 Huyện Cư Mgar

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE ADMIN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220118 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220117 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220115 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220111 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN VẬT TƯ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: ĐP022003 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220110 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220103 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022094 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022085 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022081 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022074 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022073 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022071 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

07/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022069 Tỉnh Đăk Nông

07/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022064 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ - TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022063 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022061 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022044 Tỉnh Đăk Nông

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KHO Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022042 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022041 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022033 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH