Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

02/12/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1222009-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

02/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN KHO HỆ THỐNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/12/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1222003-TT Tỉnh Đăk Lăk

01/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122143 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722046 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (TUYỂN GẤP) Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122142-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TRỪ BÁO CÁO THUẾ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122132-TT Thị Xã Buôn Hồ

24/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

24/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122131-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

24/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122125-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122123-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122116-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122114-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CUNG ỨNG HÀNG HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122113-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

21/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122099-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

21/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122085-TT Thị Xã Buôn Hồ

20/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122082-TT Thị Xã Buôn Hồ

20/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

18/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122072 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122066-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122062-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122056-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

15/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122054-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

15/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

15/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122050-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

15/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122046 Huyện Cư Mgar

15/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỦ KHO Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122046 Huyện Cư Mgar

15/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022084-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

08/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

08/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122048-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

08/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KÊ TOÁN TỔNG HỢP KIÊM HÀNH CHÍNH Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122027-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122024 Tỉnh Đăk Nông

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122019-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122017 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122014-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

04/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH