Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920105 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

17/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920100 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092099 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

17/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092095 Tỉnh Đăk Nông

17/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN (GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092088 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092080 Huyện Krông Buk

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092079 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092033 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092071 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN KIÊM BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092063 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: TP092003 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

11/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092060 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092056 Thành Phố Hồ Chí Minh

10/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092053 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092046 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092045 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092043 Thị Xã Buôn Hồ

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092037 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092019 Huyện Krông Buk

07/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092017 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 3.800.000 Số lượng: 2

01/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092003 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092001 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN ( TUYỂN GẤP ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0820101 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (TUYỂN GẤP) Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

27/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082090 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

27/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082088 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

27/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082084 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082082 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHAI THÁC, GIÁM ĐỊNH, BỒI THƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082082 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082069 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082061 Huyện Ea Súp

24/08/2020

Đến khi tuyển xong