Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

22/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1118109 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011977 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011976 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

18/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011973 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỐNG KÊ Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

16/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011966 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

16/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011965 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

15/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011962 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011953 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011947 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ONLINE KIÊM KẾ TOÁN Lương: 3.600.000 Số lượng: 2

10/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011945 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011937 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

05/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011925 Huyện Cư Kuin

05/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

04/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011916 Tỉnh Đăk Lăk

04/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

28/12/2018

Nhà ứng tuyển: PLG121810 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/12/2018

Nhà ứng tuyển: ND121806 Tỉnh Đăk Lăk

26/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

24/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1218123 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

21/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1218121 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

21/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1218117 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.600.000 Số lượng: 1

21/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1218115 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THUẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

21/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1218114 Tỉnh Đăk Nông

21/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

20/12/2018

Nhà ứng tuyển: ĐT121807 Huyện Ea Kar

20/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

20/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1218109 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 8

20/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1218109 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

18/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121896 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

18/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121894 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

18/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121891 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121885 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

17/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121883 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121873 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

11/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121856 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH