Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

19/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419117 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

18/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419111 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419102 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041999 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041997 Huyện Cư Mgar

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIAO DỊCH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: ĐNA041903 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

16/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041995 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

16/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041992 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

16/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041989 Tỉnh Long An

16/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041988 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

16/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041979 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN KHO Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

12/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041975 Tỉnh Đăk Nông

12/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN CÔNG NỢ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041975 Tỉnh Đăk Nông

12/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

11/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041967 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

11/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041965 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

11/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041964 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.600.000 Số lượng: 1

11/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041963 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

09/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041947 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041941 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

08/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041941 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

08/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041937 Tỉnh Đăk Lăk

08/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041933 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

05/04/2019

Nhà ứng tuyển: AP041913-NT Tỉnh Đồng Nai

05/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

05/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041929 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

02/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041915 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

02/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041913 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

01/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041910 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

01/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041908 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

01/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041906 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

01/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041904 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH