Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122088 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122081 Tỉnh Đăk Lăk

19/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122066 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122059 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122050 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122049 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122045 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122043 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN CÔNG NỢ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122039 Tỉnh Đăk Nông

10/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NÔNG TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT012201-NT Tỉnh Quảng Nam

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122029 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122022 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122018 Huyện Ea H'Leo

05/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122014 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN KIÊM KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122011 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

05/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122010 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122009 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122008 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122006 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122002 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221173 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

31/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221171 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN CÔNG NỢ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221160 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221152 Huyện M'Đrăk

24/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221151 Huyện Ea Kar

24/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221144 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221120 Huyện Buôn Đôn

20/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁO CÁO HÃNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

20/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122163 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221118 Huyện Ea Súp

20/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN KINH DOANH DỊCH VỤ PHỤ TÙNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122177 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH