Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

27/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122002 Huyện Cư Kuin

27/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

27/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120173 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120156 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120140 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120137 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120136 Huyện Cư Mgar

24/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120128 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120113 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: TN112004 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN VẬT TƯ, KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: TN112004 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120111 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120109 Huyện Ea H'Leo

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120102 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

18/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112094 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112090 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

16/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112080 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

12/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112070 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

12/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112067 Huyện Ea Kar

12/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112061 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112043 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112039 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112035 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112032 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112031 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112024 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112023 Huyện Buôn Đôn

04/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112018 Huyện Ea H'Leo

03/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112005 Tỉnh Đăk Lăk

02/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

30/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020192 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020184 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/10/2020

Đến khi tuyển xong