Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822092 Tỉnh Đăk Lăk

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822089 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822083 Huyện Krông Buk

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822082 Huyện Ea Kar

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822080 Huyện Ea Kar

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN KHO Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722115 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822073 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822069 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822064 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822058 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622033 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722029 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822026 Tỉnh Đăk Lăk

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822021 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

02/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822016 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822009 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822006 Tỉnh Đăk Lăk

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722137 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722117 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ QUỸ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722115 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

21/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722115 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

21/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722114 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG - KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722113 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

20/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722107 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

20/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722106 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THUẾ Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

20/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722104 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

19/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722128 Tỉnh Đăk Lăk

19/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

19/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722101 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622069 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THU NGÂN (TUYỂN GẤP) Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722088 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH