Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102193 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102191 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (TUYỂN GẤP) Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102190 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102180 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102186 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

15/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102179 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

15/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102177 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102167 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102165 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102156 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102145 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102144 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102141 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102136 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

08/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102135 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102121 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

06/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102120 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102103 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN + TƯ VẤN BÁN HÀNG ONLINE (Bán thời gian) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092196 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092125 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THANH TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092125 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

29/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092189 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN KHO (TUYỂN GẤP) Lương: 5.400.000 Số lượng: 2

29/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092137 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

24/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092172 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN VẬT TƯ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

24/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092172 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

21/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092159 Tỉnh Đăk Nông

21/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092152 Tỉnh Đăk Nông

20/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092146 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092138 Tỉnh Đăk Nông

16/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ KIÊM BÁO CÁO THUẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

16/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092135 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH