Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032157 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032154 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032152 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032150 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032134 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032132 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TUYỂN GẤP) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032127 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032120 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032119 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032118 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032112 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032103 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032101 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0221119 Huyện M'Đrăk

26/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0221103 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KIÊM QUẢN LÝ KHU VỰC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022196 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

23/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022175 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

23/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022173 Huyện Ea Kar

23/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022164 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022155 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022149 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (TUYỂN GẤP) Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022146 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022144 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THUẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022138 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

19/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022136 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

19/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022131 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

19/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022127 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022126 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

18/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022121 Tỉnh Đăk Nông

18/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

17/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022114 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH