Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THU NGÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

13/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111880 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111878 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.250.000 Số lượng: 1

12/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111877 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

12/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111875 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

12/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111873 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111871 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

12/11/2018

Nhà ứng tuyển: LS111802 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111863 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

09/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111861 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111860 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111856 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111855 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111849 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

08/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111848 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111843 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111840 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

02/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111823 Tỉnh Đăk Nông

02/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

02/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111819 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111811 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111802 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

30/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018177 Thị Xã Buôn Hồ

30/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

30/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018176 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

30/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018173 Huyện Cư Mgar

30/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018170 Huyện Ea H Leo

29/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÁN BỘ PHÁP LÝ Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

29/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018159 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THU NGÂN Lương: 3.200.000 Số lượng: 1

26/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018141 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

26/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018157 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

24/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018147 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018144 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

23/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018139 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH