Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111983 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111983 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111985 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111978 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111976 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111975 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111966 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 5

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111963 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

08/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111957 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

08/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111956 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

07/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111950 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111943 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KIỂM ĐẾM Lương: 5.700.000 Số lượng: 10

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: BD111937-NT Tỉnh Bình Dương

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111926 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111921 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111918 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NÔNG TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111913 Huyện Krông Pắc

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111913 Huyện Krông Pắc

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111912 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

01/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111905 Huyện Krông Buk

01/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

01/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019112 Tỉnh Đăk Lăk

01/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

01/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111901 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

31/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019158 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019139 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THU NGÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

28/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019138 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019134 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019127 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019117 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

15/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101980 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101974 Huyện Cư Kuin

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH