Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo quản/Chế Biến

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061798 Huyện Krông Buk

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051755 Tỉnh Đăk Lăk

10/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317118 Tỉnh Đăk Lăk

15/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH