Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo viên trung học cơ sở (cấp II)-2332

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN VẬT LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2420NN0077 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN HOÁ HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2420NN0077 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYÊN GIÁO VIÊN BỘ MÔN NGỮ VĂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2420NN0077 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH