Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122081 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN LUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122070 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THƯ KÝ NGHIỆP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122061 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỬ NHÂN LUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122050 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LUẬT SƯ Lương: 1.000.000 Số lượng: 1

14/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122178 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CV KIỂM SOÁT NỘI BỘ PHỤ TRÁCH PHÁP CHẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112186 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH