Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP LÝ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

28/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622051 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622051 Huyện Krông Buk

08/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỬ NHÂN LUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622043 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622033 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522091 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

26/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422196 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THƯ KÝ NGHIỆP VỤ PHÁP LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422150 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN PHÁP LÝ QUA ĐIỆN THOẠI (CALL CENTER) Lương: 3.800.000 Số lượng: 30

15/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422129 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG LUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

06/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422058 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH