Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 3.770.000 Số lượng: 1

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018109 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

03/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101821 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

23/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818126 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÁN BỘ PHÁP LÝ Lương: 3.500.000 Số lượng: 02

20/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418135 Tỉnh Đăk Lăk

20/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

19/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418126 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN PHÁP LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

18/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418115 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỬ NHÂN LUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041821 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318184 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỬ NHÂN LUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318127 Huyện Ea H Leo

15/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LUẬT SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

13/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031803 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031813 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT PHÁP CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1217118 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: TH101713 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091718 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617118 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỬ NHÂN LUẬT Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

04/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217105 Tỉnh Đăk Lăk

04/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH