Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT PHÁP CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1217118 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ LUẬT SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121788 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: TH101713 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091718 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617118 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỬ NHÂN LUẬT Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

04/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217105 Tỉnh Đăk Lăk

04/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

21/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT101690 Tỉnh Đăk Lăk

21/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH