Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điều dưỡng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

24/11/2017

Nhà ứng tuyển: DC11705 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

29/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0817104 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

29/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617144 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061789 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH