Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điều dưỡng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG THỰC HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522088 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522088 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522041 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH