Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điều dưỡng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG THỰC HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

26/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0521155 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421232 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG MẮT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG/KTV DỤNG CỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG/KTV GÂY MÊ HỒI SỨC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG/KTV BÓ BỘT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG CSSD Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG/KTV KHÚC XẠ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG/KTV/PHỤ TÁ NHA KHOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG NỘI SOI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG ĐIỆN CƠ, ĐIỆN NÃO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC KHOA NỘI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 60

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC DA/SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH DINH DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH