Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 3.800.000 Số lượng: 2

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102143 Tỉnh Đăk Lăk

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH DƯỢC PHẨM Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

01/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102102 Tỉnh Đăk Lăk

01/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG R&D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092187 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH LAP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092187 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ VẬT TƯ - HÓA CHẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO VACXIN VÀ DỊCH TRUYỀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỦ KHO CHẴN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH