Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

16/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011965 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

15/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011961 Tỉnh Đăk Lăk

15/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN THUỐC Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

17/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121881 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

17/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121881 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

28/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918180 Tỉnh Đăk Lăk

28/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: 30.000.000 Số lượng: 10

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518171 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

27/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418175 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 12.000.000 Số lượng: 05

11/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041864 Tỉnh Đăk Lăk

11/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

23/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318207 Tỉnh Đăk Lăk

23/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 3.500.000 Số lượng: 5

21/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121799 Tỉnh Đăk Lăk

21/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121775 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

30/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117162 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 7.000.000 Số lượng: 01

30/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117162 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

15/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111774 Tỉnh Đăk Lăk

15/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 3.900.000 Số lượng: 02

02/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081706 Tỉnh Đăk Lăk

02/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417148 Tỉnh Đăk Lăk

25/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

25/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417146 Tỉnh Đăk Lăk

25/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU TRỊ VIÊN Lương: 3.000.000 Số lượng: 05

06/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT031732 Tỉnh Đăk Lăk

06/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217200 Tỉnh Đăk Lăk

23/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 7

10/02/2017

Nhà ứng tuyển: CN021703 Tỉnh Đăk Lăk

10/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 3.300.000 Số lượng: 05

08/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT021749 Tỉnh Đăk Lăk

08/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH