Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

06/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT121944 Tỉnh Đăk Lăk

06/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN THUỐC Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

20/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111996 Tỉnh Đăk Nông

20/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

23/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019125 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN THUỐC Lương: 3.000.000 Số lượng: 3

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019120 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019120 Tỉnh Đăk Lăk

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101992 Tỉnh Đăk Lăk

17/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101961 Tỉnh Đăk Lăk

11/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG KHÁM Lương: 2.600.000 Số lượng: 1

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101918 Thị Xã Buôn Hồ

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT071971 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 15

08/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT071937 Tỉnh Đăk Lăk

08/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

25/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0619160 Tỉnh Đăk Lăk

25/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

15/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319132 Tỉnh Đăk Lăk

15/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH