Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041921 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

15/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319132 Tỉnh Đăk Lăk

15/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG - TRƯỞNG NHÓM OTC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319123 Tỉnh Đăk Lăk

14/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN ( KÊNH PHÒNG KHÁM ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319123 Tỉnh Đăk Lăk

14/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319123 Tỉnh Đăk Lăk

14/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

05/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT031938 Tỉnh Đăk Lăk

05/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN THUỐC TẠI QUẦY Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

22/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219155 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐỨNG BÁN THUỐC Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

19/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219108 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

16/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011965 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

15/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011961 Tỉnh Đăk Lăk

15/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN THUỐC Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

17/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121881 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

17/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121881 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

28/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918180 Tỉnh Đăk Lăk

28/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: 30.000.000 Số lượng: 10

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518171 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

27/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418175 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 12.000.000 Số lượng: 05

11/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041864 Tỉnh Đăk Lăk

11/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

23/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318207 Tỉnh Đăk Lăk

23/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH