Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ VẬT TƯ - HÓA CHẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO VACXIN VÀ DỊCH TRUYỀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỦ KHO CHẴN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042122 Tỉnh Đăk Lăk

05/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321194 Tỉnh Đăk Lăk

23/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

19/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321172 Tỉnh Đăk Lăk

19/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO DƯỢC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032125 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

30/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220140 Tỉnh Đăk Lăk

30/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122044 Tỉnh Đăk Lăk

07/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN THUỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112084 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO DƯỢC Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

07/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102042 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102015 Tỉnh Đăk Lăk

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE BÁN HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

15/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT062097 Tỉnh Đăk Lăk

15/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0420124 Tỉnh Đăk Lăk

28/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH