Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1121115 Tỉnh Đăk Lăk

29/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH LAP Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112136 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG R&D Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

11/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112136 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

11/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112136 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN THUỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112135 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

01/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112102 Tỉnh Đăk Lăk

01/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN THUỐC (TUYỂN GẤP) Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

25/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1021121 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH