Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ PHÒNG CUNG ỨNG HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/12/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1222003-TT Tỉnh Đăk Lăk

01/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122152-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH BĐS, XÂY DỰNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122148-TT Tỉnh Đăk Lăk

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: 50.000.000 Số lượng: 1

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122123-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH KINH DOANH MẢNG KIDS Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122124-TT Tỉnh Đăk Lăk

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CỬA HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

21/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122096-TT Huyện Cư Mgar

21/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KINH DOANH LĨNH VỰC VẬN TẢI Lương: 5.000.000 Số lượng: 6

18/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122079-TT Tỉnh Đăk Lăk

18/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122073-TT Tỉnh Đăk Lăk

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CHẠY THỊ TRƯỜNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

15/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122046 Tỉnh Đăk Nông

15/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

09/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122031-TT Tỉnh Đăk Lăk

09/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

09/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122031-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

09/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922009 Tỉnh Đăk Lăk

08/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

08/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122032-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

08/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122020 Tỉnh Đăk Lăk

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ - VẬN HÀNH SHOWROOM VÀ THIẾT BỊ PHA CHẾ CÀ PHÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022116-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

27/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

25/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022112-TT Tỉnh Đăk Lăk

25/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022108-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

20/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022038-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022049-TT Tỉnh Đăk Lăk

12/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ BÁN HÀNG DƯỢC PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022009-TT Tỉnh Đăk Lăk

04/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIAO DỊCH VIÊN Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

27/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922114 Tỉnh Đăk Lăk

27/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 15.000.000 Số lượng: 5

27/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922113 Tỉnh Đăk Lăk

27/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

21/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922082 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

16/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922063-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

16/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

08/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922025 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH MỸ PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922006 Huyện Cư Mgar

05/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CHẠY THỊ TRƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

25/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822139 Tỉnh Đăk Lăk

25/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822138 Tỉnh Quảng Nam

25/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822138 Tỉnh Quảng Nam

25/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

23/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822125 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH