Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111975 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111937 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TELESALES Lương: 3.500.000 Số lượng: 5

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111937 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111915 Tỉnh Đăk Lăk

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111913 Huyện Krông Pắc

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

01/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111907 Tỉnh Đăk Lăk

01/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

01/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019112 Tỉnh Đăk Lăk

01/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

01/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019112 Tỉnh Bình Phước

01/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019135 Tỉnh Đăk Lăk

28/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

16/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101985 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

15/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101975 Huyện Ea Kar

15/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ PHÒNG HẬU CẦN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101928 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 2.500.000 Số lượng: 7

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919139 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ CHI NHÁNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919129 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919107 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SALE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919108 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091966 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0819149 Tỉnh Đăk Lăk

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

26/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0819125 Tỉnh Bình Dương

26/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081965 Tỉnh Đăk Lăk

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081949 Tỉnh Đăk Lăk

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081928 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081904 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

31/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719206 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KHU VỰC Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

30/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719196 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT071983 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

30/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719192 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

30/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719191 Thị Xã Buôn Hồ

30/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH, TRỢ LÝ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719186 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

25/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719161 Thị Xã Buôn Hồ

25/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH