Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

16/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071868 Tỉnh Đăk Nông

16/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071838 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

27/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0618126 Tỉnh Đăk Lăk

27/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

19/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061880 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CUNG ỨNG THU MUA HÀNG HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061879 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

14/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061863 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

08/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061837 Tỉnh Đăk Lăk

08/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061830 Tỉnh Đăk Lăk

07/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 06

23/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518131 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 02

21/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518115 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

07/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051842 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KHUYẾN MÃI PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG Lương: 5.900.000 Số lượng: 1

04/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051835 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN TRỊ KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 10

03/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051821 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/04/2018

Nhà ứng tuyển: TT041804 Tỉnh Đăk Lăk

17/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/04/2018

Nhà ứng tuyển: DA041803 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN TRỊ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

16/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041804 Tỉnh Đăk Nông

16/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 01

11/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041859 Tỉnh Đăk Lăk

11/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

04/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041824 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318242 Tỉnh Đăk Lăk

28/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

28/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318242 Tỉnh Đăk Lăk

28/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

26/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318214 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318141 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI SHOWROOM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318140 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 4.200.000 Số lượng: 01

05/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031842 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031826 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

28/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021876 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021871 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.200.000 Số lượng: 05

02/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021805 Huyện Krông Buk

02/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

30/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011896 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

29/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011891 Tỉnh Đăk Lăk

29/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH