Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

19/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011870 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 01

17/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011868 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 15.000.000 Số lượng: 02

17/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011868 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU MUA NÔNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

16/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121798 Thị Xã Buôn Hồ

16/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

11/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011852 Tỉnh Đăk Lăk

11/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

11/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011850 Tỉnh Đăk Lăk

11/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

08/01/2018

Nhà ứng tuyển: MDF011801 Tỉnh Đăk Nông

08/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 03

08/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011825 Tỉnh Đăk Lăk

08/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 05

02/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011803 Tỉnh Đăk Lăk

02/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

29/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1217125 Huyện Ea Kar

29/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

29/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1217126 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

29/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1217122 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/12/2017

Nhà ứng tuyển: TL121708 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121745 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 2.500.000 Số lượng: 2

07/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121731 Tỉnh Đăk Lăk

07/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

05/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121714 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 3

01/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121703 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH NHÀ PHÂN PHỐI Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

30/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117164 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117141 Tỉnh Đăk Nông

28/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 20

27/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117136 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

27/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117135 Tỉnh Đăk Lăk

27/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117116 Tỉnh Đăk Lăk

23/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRỌNG ĐIỂM - NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

23/11/2017

Nhà ứng tuyển: MM111701 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN AN NINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

23/11/2017

Nhà ứng tuyển: MM111701 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 04

22/11/2017

Nhà ứng tuyển: FCT111704 Tỉnh Đăk Lăk

22/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

21/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117101 Huyện Krông Năng

21/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

17/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111782 Huyện Cư Kuin

17/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/11/2017

Nhà ứng tuyển: BS111702 Tỉnh Đăk Nông

13/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111755 Thị Xã Buôn Hồ

13/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/11/2017

Nhà ứng tuyển: HN111703 Tỉnh Đăk Lăk

13/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH