Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 4.200.000 Số lượng: 5

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT062016 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 3.600.000 Số lượng: 2

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT062016 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG XUẤT KHẨU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT062008 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TỔNG HỢP Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

27/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0520178 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

15/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT052092 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

14/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT052074 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: NP052005 Huyện Ea H'Leo

12/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: NP052005 Huyện Ea H'Leo

12/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT052040 Tỉnh Đăk Lăk

07/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0420100 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THƯ KÝ Lương: 3.500.000 Số lượng: 5

17/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT042054 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT042051 Tỉnh Đăk Lăk

17/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

16/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT032081 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BUÔN HỒ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT032050 Thị Xã Buôn Hồ

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT032033 Huyện M'Đrăk

05/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU HÀNH KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022076 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/02/2020

Đến khi tuyển xong