Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/04/2018

Nhà ứng tuyển: TT041804 Tỉnh Đăk Lăk

17/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/04/2018

Nhà ứng tuyển: DA041803 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN TRỊ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

16/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041804 Tỉnh Đăk Nông

16/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 01

11/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041859 Tỉnh Đăk Lăk

11/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

04/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041824 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318242 Tỉnh Đăk Lăk

28/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

28/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318242 Tỉnh Đăk Lăk

28/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

26/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318214 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318141 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI SHOWROOM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318140 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 01

09/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031833 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 4.200.000 Số lượng: 01

05/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031842 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031826 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

28/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021876 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021871 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.200.000 Số lượng: 05

02/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021805 Huyện Krông Buk

02/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

30/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011896 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

29/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011891 Tỉnh Đăk Lăk

29/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

26/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011887 Huyện Krông Bông

26/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 05

26/01/2018

Nhà ứng tuyển: AD011808 Tỉnh Đăk Lăk

26/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

19/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011870 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 01

17/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011868 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 15.000.000 Số lượng: 02

17/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011868 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU MUA NÔNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

16/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121798 Thị Xã Buôn Hồ

16/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

11/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011852 Tỉnh Đăk Lăk

11/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

11/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011850 Tỉnh Đăk Lăk

11/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

08/01/2018

Nhà ứng tuyển: MDF011801 Tỉnh Đăk Nông

08/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 03

08/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011825 Tỉnh Đăk Lăk

08/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 05

02/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011803 Tỉnh Đăk Lăk

02/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

29/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1217125 Huyện Ea Kar

29/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH