Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

25/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522192 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422092 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH BƯU CHÍNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522157 Huyện Lăk

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

19/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522148 Tỉnh Đăk Lăk

19/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

18/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522127 Tỉnh Đăk Lăk

18/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ NHÀ MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522122 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

16/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522114 Tỉnh Đăk Lăk

16/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

16/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522114 Tỉnh Đăk Lăk

16/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH NỘI ĐỊA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522082 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522067 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 3

06/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522035 Tỉnh Đăk Lăk

06/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH KHÁCH LẺ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522028 Tỉnh Đăk Lăk

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NV KINH DOANH KHÁCH ĐOÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522028 Tỉnh Đăk Lăk

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 15

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522024 Tỉnh Đăk Lăk

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

04/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522015 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

26/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422002 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 15.000.000 Số lượng: 10

26/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422194-NT Tỉnh Đăk Lăk

26/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 6.500.000 Số lượng: 2

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422184 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

19/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422153 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

19/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422145 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

19/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422145 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

14/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422110 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

13/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422098 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

06/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422047 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422046 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

05/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422044 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422041 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 1.000.000 Số lượng: 2

04/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422013 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

01/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422002 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHAN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

29/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322210 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH