Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012141 Huyện Ea Kar

11/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM KHỐI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, NHÀ NƯỚC Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

26/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220125 Tỉnh Đăk Lăk

26/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122065 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG ĐỒ ÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

16/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112081 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020170 Tỉnh Đăk Lăk

28/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020146 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920161 Tỉnh Đăk Lăk

28/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920161 Tỉnh Đăk Lăk

28/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092041 Tỉnh Đăk Lăk

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092040 Tỉnh Đăk Lăk

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092034 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092015 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

31/08/2020

Nhà ứng tuyển: BSH082006 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

31/08/2020

Nhà ứng tuyển: BSH082006 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE TẠI VĂN PHÒNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 6

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082062 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

21/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082052 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082034 Tỉnh Đăk Lăk

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072024 Tỉnh Đăk Lăk

03/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: NP052005 Huyện Ea H'Leo

12/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: NP052005 Huyện Ea H'Leo

12/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0420100 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT042051 Tỉnh Đăk Lăk

17/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH