Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1021106 Tỉnh Đăk Lăk

21/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

21/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1021105 Tỉnh Đăk Lăk

21/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

21/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1021104 Huyện Ea Kar

21/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102184 Thị Xã Buôn Hồ

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102171 Tỉnh Đăk Lăk

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092125 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092169 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE - MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

24/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082171 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC MIỀN Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

12/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082108 Tỉnh Đăk Lăk

12/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH