Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018104 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ BƯU CỤC Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

02/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101818 Tỉnh Đăk Lăk

02/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

27/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918177 Tỉnh Đăk Lăk

27/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

27/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918176 Tỉnh Đăk Lăk

27/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

26/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918159 Tỉnh Đăk Lăk

26/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 01

14/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091880 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

11/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091850 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CUNG ỨNG - QUẢN LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

10/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091827 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091815 Huyện Krông Pắc

05/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

04/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091807 Tỉnh Đăk Lăk

04/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081863 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

16/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071868 Tỉnh Đăk Nông

16/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

27/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0618126 Tỉnh Đăk Lăk

27/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

19/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061880 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CUNG ỨNG THU MUA HÀNG HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061879 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

14/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061863 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

08/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061837 Tỉnh Đăk Lăk

08/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061830 Tỉnh Đăk Lăk

07/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 06

23/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518131 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KHUYẾN MÃI PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG Lương: 5.900.000 Số lượng: 1

04/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051835 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN TRỊ KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 10

03/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051821 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/04/2018

Nhà ứng tuyển: TT041804 Tỉnh Đăk Lăk

17/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/04/2018

Nhà ứng tuyển: DA041803 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN TRỊ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

16/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041804 Tỉnh Đăk Nông

16/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 01

11/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041859 Tỉnh Đăk Lăk

11/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

04/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041824 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318242 Tỉnh Đăk Lăk

28/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

28/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318242 Tỉnh Đăk Lăk

28/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

26/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318214 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318141 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH