Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, CẦU ĐƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111986 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ GIÁM SÁT DÂN DỤNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

08/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111958 Huyện M'Đrăk

08/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081979 Tỉnh Đăk Nông

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT071925 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0619130 Tỉnh Đăk Lăk

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061986 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

12/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061978 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, CẦU ĐƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

22/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519151 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519136 Tỉnh Đăk Lăk

21/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041936 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT THI CÔNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319151 Tỉnh Đăk Lăk

18/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT DÂN DỤNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

15/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319126 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ GIÁM SÁT DÂN DỤNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219164 Huyện M'Đrăk

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219161 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021928 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH