Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0320140 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ GIAO THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0320126 Thị Xã Buôn Hồ

23/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT032048 Tỉnh Gia Lai

09/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

26/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220205 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220135 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

07/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022059 Huyện Cư Mgar

07/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ THIẾT KẾ DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022054 Huyện Ea H'Leo

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022003 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/01/2020

Nhà ứng tuyển: SDT012044 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHỈ HUY TRƯỞNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

19/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1219116 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

17/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1219105 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT121985 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT DÂN DỤNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

09/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT121954 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ GIÁM SÁT DÂN DỤNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

08/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111958 Huyện M'Đrăk

08/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0619130 Tỉnh Đăk Lăk

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061986 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ GIÁM SÁT DÂN DỤNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219164 Huyện M'Đrăk

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219161 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH