Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922135 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922102 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

29/08/2022

Nhà ứng tuyển: NBN0822003-NT Tỉnh Đăk Nông

29/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822109 Tỉnh Đăk Lăk

19/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722109 Tỉnh Đăk Lăk

20/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622116 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH