Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522181 Huyện Cư Kuin

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522091 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522065 Tỉnh Đăk Lăk

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KY SƯ XÂY DỰNG ĐIỆN DÂN DỤNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422140 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

05/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422035 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322135 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322131 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322106 Tỉnh Đăk Lăk

14/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322001 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH