Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0520119 Huyện Krông Năng

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT042087 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

20/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT042065 Tỉnh Đăk Lăk

20/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT042061 Tỉnh Đăk Lăk

20/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

16/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT042043 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

16/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT042040 Huyện Buôn Đôn

16/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0320101 Tỉnh Đăk Lăk

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT032083 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/03/2020

Đến khi tuyển xong