Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101811 Tỉnh Đăk Lăk

02/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

01/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101808 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918170 Tỉnh Đăk Lăk

27/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918127 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TUẦN ĐƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

31/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818177 Tỉnh Đăk Nông

31/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

28/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818152 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818120 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818101 Tỉnh Đăk Nông

20/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081852 Tỉnh Đăk Lăk

17/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

23/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418150 Tỉnh Đăk Lăk

23/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN KĨ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

16/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041804 Tỉnh Đăk Nông

16/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041830 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

27/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318227 Tỉnh Đăk Lăk

27/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

13/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318112 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THÍ NGHIỆM VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

02/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031825 Tỉnh Đăk Lăk

02/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ GIAO THÔNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

02/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031825 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THỦY LỢI VÀ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101756 Huyện M'Đrăk

12/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317247 Tỉnh Đăk Lăk

29/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

20/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217171 Tỉnh Đăk Lăk

20/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/12/2016

Nhà ứng tuyển: SDT121653 Tỉnh Đăk Lăk

13/12/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH