Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012149 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012116 Huyện Krông Pắc

06/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122097 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122037 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112014 Tỉnh Đăk Lăk

03/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112006 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020190 Tỉnh Đăk Lăk

30/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ GIÁM SÁT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/10/2020

Nhà ứng tuyển: PT102001 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

19/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620128 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH