Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111984 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

08/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111958 Huyện M'Đrăk

08/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019146 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919117 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919114 Huyện Buôn Đôn

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091983 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

18/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091982 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091956 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091912 Tỉnh Đăk Lăk

05/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0819130 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

01/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081906 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT071957 Thành Phố Đà Nẵng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐƯỜNG GIAO THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061986 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

12/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061978 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

29/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519196 Tỉnh Đăk Lăk

29/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519136 Tỉnh Đăk Lăk

21/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

16/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519118 Tỉnh Đăk Lăk

16/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051967 Tỉnh Đăk Lăk

08/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419118 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041987 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

25/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319196 Tỉnh Đăk Lăk

25/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT031929 Tỉnh Đăk Lăk

05/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ GIÁM SÁT CẦU ĐƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219164 Huyện M'Đrăk

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219148 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG - THỦY LỢI DÂN DỤNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

20/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219128 Tỉnh Đăk Lăk

20/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

19/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219120 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219111 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021958 Thị Xã Buôn Hồ

14/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021928 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH