Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

03/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062136 Tỉnh Đăk Lăk

03/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062111 Tỉnh Đăk Nông

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG/THỦY LỢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062111 Tỉnh Đăk Nông

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT052135 Tỉnh Đăk Lăk

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321157 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032146 Huyện M'Đrăk

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0221111 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0221101 Tỉnh Đăk Lăk

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022147 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012116 Huyện Krông Pắc

06/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH