Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622128 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622094 Tỉnh Đăk Lăk

15/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422045 Tỉnh Đăk Lăk

26/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522166 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522161 Thị Xã Buôn Hồ

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

17/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522115 Tỉnh Đăk Lăk

17/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522119 Tỉnh Đăk Lăk

17/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522065 Tỉnh Đăk Lăk

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422140 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422183 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH