Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122151-TT Tỉnh Đăk Lăk

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

09/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122039-TT Thị Xã Buôn Hồ

09/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG (TUYỂN GẤP) Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

01/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122005-TT Tỉnh Đăk Lăk

01/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

21/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022099-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

21/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG (TUYỂN GẤP) Lương: 8.000.000 Số lượng: 4

11/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022040-TT Tỉnh Đăk Lăk

11/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH (TUYỂN GẤP) Lương: 15.000.000 Số lượng: 3

11/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022040-TT Tỉnh Đăk Lăk

11/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG VÀ DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922125 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922098 Huyện M'Đrăk

23/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922090 Tỉnh Đăk Lăk

22/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922069 Tỉnh Đăk Lăk

19/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822047 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG. Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

25/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722121 Tỉnh Đăk Lăk

25/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722109 Tỉnh Đăk Lăk

20/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622094 Tỉnh Đăk Lăk

15/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH