Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kiến trúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032108 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0221111 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022182 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012116 Huyện Krông Pắc

06/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122065 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120106 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112060 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082027 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH