Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kiến trúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: 9.000.000 Số lượng: 5

19/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522143 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

17/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522119 Tỉnh Đăk Lăk

17/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522078 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422116 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

05/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422035 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỌA VIÊN 2D Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

05/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422034 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

05/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422034 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

28/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322190 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỌA VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0222159 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0222159 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH