Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

03/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011804 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

03/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011804 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP DÂN DỤNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

11/12/2017

Nhà ứng tuyển: TP121707 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121724 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

05/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121717 Tỉnh Đăk Lăk

05/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: TH101713 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM XAY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

16/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101772 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101756 Huyện M'Đrăk

12/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/10/2017

Nhà ứng tuyển: HM101701 Tỉnh Đăk Lăk

02/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

28/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0917125 Tỉnh Đăk Nông

28/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

19/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091768 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THÍ NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

25/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081790 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

01/08/2017

Nhà ứng tuyển: ĐĐ081701 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071780 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071767 Huyện M'Đrăk

18/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061799 Tỉnh Đăk Lăk

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517165 Tỉnh Đăk Lăk

29/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

24/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517137 Tỉnh Đăk Lăk

24/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

24/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517137 Tỉnh Đăk Lăk

24/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

15/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051783 Tỉnh Đăk Lăk

15/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051767 Tỉnh Đăk Lăk

11/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051740 Tỉnh Đăk Lăk

08/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

08/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417151 Tỉnh Đăk Lăk

08/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ DỰ ÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417170 Tỉnh Đăk Lăk

28/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417170 Tỉnh Đăk Lăk

28/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHỈ HUY TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417161 Tỉnh Đăk Lăk

27/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

18/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041786 Tỉnh Đăk Lăk

18/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041735 Tỉnh Đăk Lăk

10/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ XÂY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317199 Tỉnh Đăk Lăk

23/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

22/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317191 Tỉnh Đăk Lăk

22/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH