Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/07/2018

Nhà ứng tuyển: BMT071802 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THỦY LỢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071843 Tỉnh Đăk Lăk

10/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071843 Tỉnh Đăk Lăk

10/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071839 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071832 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

27/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0618116 Huyện M'Đrăk

27/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THÍ NGHIỆM VIÊN Lương: 6.000.000 Số lượng: 30

22/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061893 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THỦY LỢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061805 Tỉnh Đăk Lăk

04/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

21/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518120 Tỉnh Đăk Nông

21/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

21/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518117 Tỉnh Đăk Lăk

21/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

10/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051868 Tỉnh Đăk Nông

10/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

07/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051844 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

27/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418179 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

20/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418136 Tỉnh Đăk Lăk

20/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318252 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031846 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ LẬP DỰ TOÁN ĐẤU THẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318243 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ AN TOÀN LAO ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318243 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318243 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318243 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318226 Tỉnh Đăk Lăk

27/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

26/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031859 Tỉnh Đăk Nông

26/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318197 Tỉnh Đăk Nông

22/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318147 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

13/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031803 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THÍ NGHIỆM VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 003

13/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318120 Huyện Ea H Leo

13/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KĨ THUẬT VIÊN XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

13/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318110 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031875 Tỉnh Đăk Lăk

07/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031853 Tỉnh Đăk Lăk

06/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

30/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011897 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH