Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

20/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418136 Tỉnh Đăk Lăk

20/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318252 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031846 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318246 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ LẬP DỰ TOÁN ĐẤU THẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318243 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ AN TOÀN LAO ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318243 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318243 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318243 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318226 Tỉnh Đăk Lăk

27/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

26/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031859 Tỉnh Đăk Nông

26/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318197 Tỉnh Đăk Nông

22/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

20/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318159 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318147 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

13/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031803 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THÍ NGHIỆM VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 003

13/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318120 Huyện Ea H Leo

13/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KĨ THUẬT VIÊN XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

13/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318110 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031875 Tỉnh Đăk Lăk

07/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031872 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031853 Tỉnh Đăk Lăk

06/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

28/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021878 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

30/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011897 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

03/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011804 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

03/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011804 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP DÂN DỤNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

11/12/2017

Nhà ứng tuyển: TP121707 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121724 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

05/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121717 Tỉnh Đăk Lăk

05/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: TH101713 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM XAY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

16/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101772 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101756 Huyện M'Đrăk

12/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/10/2017

Nhà ứng tuyển: HM101701 Tỉnh Đăk Lăk

02/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH