Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722008 Tỉnh Đăk Lăk

01/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722008 Tỉnh Đăk Lăk

01/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722003 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

28/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622153 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

21/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622119 Tỉnh Đăk Lăk

21/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

10/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622058 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

07/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622042 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

07/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622040 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522184 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522166 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422214 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422140 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯƠNG PHÒNG THÍ NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422140 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG VÀ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422172 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH TẾ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422172 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422146 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422146 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422116 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

07/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422062 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

06/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422052 Tỉnh Đăk Lăk

06/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/11/2021

Nhà ứng tuyển: MK112129-NT Tỉnh Long An

04/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH