Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: BMT101804 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101869 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT THI CÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918132 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

24/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918132 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918112 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091841 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091882 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091858 Tỉnh Đăk Nông

12/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

11/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091843 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818180 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818179 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818101 Tỉnh Đăk Nông

20/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081851 Huyện Ea Súp

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081805 Tỉnh Đăk Lăk

01/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

31/07/2018

Nhà ứng tuyển: CN071809 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0718110 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/07/2018

Nhà ứng tuyển: BMT071802 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THỦY LỢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071843 Tỉnh Đăk Lăk

10/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071843 Tỉnh Đăk Lăk

10/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071839 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071832 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

27/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0618116 Huyện M'Đrăk

27/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THÍ NGHIỆM VIÊN Lương: 6.000.000 Số lượng: 30

22/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061893 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THỦY LỢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061805 Tỉnh Đăk Lăk

04/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

21/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518117 Tỉnh Đăk Lăk

21/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

27/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418179 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

20/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418136 Tỉnh Đăk Lăk

20/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318252 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031846 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ LẬP DỰ TOÁN ĐẤU THẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318243 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH