Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

19/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102197 Tỉnh Đăk Lăk

19/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG (TUYỂN GẤP) Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

19/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102196 Tỉnh Lâm Đồng

19/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102192 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102178 Tỉnh Đăk Lăk

15/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG (TUYỂN GẤP) Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

14/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102174 Tỉnh Đăk Lăk

14/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102149 Tỉnh Đăk Lăk

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

07/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102130 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN DỰ TOÁN ĐẤU THẦU Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

06/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102125 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

06/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102125 Tỉnh Đăk Lăk

06/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

06/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102125 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102120 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM XÂY DỰNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

21/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092158 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

15/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092113 Tỉnh Đăk Lăk

15/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

17/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082134 Tỉnh Đăk Lăk

17/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH