Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012182 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

19/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012167 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012149 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012149 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012112 Tỉnh Kiên Giang

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220126 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

24/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220116 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

16/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122084 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122064 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

26/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120165 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỌA VIÊN KIẾN TRÚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120164 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120147 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIAO THÔNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

20/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120120 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: TN112004 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT - KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: TN112004 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120106 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

12/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112064 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112062 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT THIẾT KẾ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112038 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112023 Huyện Buôn Đôn

04/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

03/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112018 Tỉnh Đăk Lăk

03/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020153 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020122 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

19/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020114 Huyện Krông Pắc

19/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102060 Tỉnh Đăk Lăk

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102057 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

22/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920128 Tỉnh Đăk Lăk

22/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920108 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

15/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092078 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092075 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH