Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122148-TT Tỉnh Đăk Lăk

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122138-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122039-TT Tỉnh Đăk Lăk

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122112--TT Tỉnh Đăk Lăk

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ CÔNG TRÌNH Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122103-TT Tỉnh Đăk Lăk

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122075-TT Tỉnh Đăk Lăk

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122068-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS BÊ TÔNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

16/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122063-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIÁM SÁT XÂY DỰNG Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

10/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122036-TT Huyện M'Đrăk

10/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ VẬN HÀNH TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TƯƠI, BÊ TÔNG NHỰA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022110 Tỉnh Đăk Lăk

25/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NỘI NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022110 Tỉnh Đăk Lăk

25/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022110 Tỉnh Đăk Lăk

25/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022110 Tỉnh Đăk Lăk

25/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022094-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

21/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỌA VIÊN KIẾN TRÚC Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

05/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022018-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

05/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KẾT CẤU Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

05/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022018-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

05/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ DỰ TOÁN XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

05/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022018-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

05/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ XÂY DỰNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

23/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822120 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722077 Tỉnh Đăk Lăk

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/11/2021

Nhà ứng tuyển: MK112129-NT Tỉnh Long An

04/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH