Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020153 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG - TUYỂN GẤP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

22/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020136 Huyện Krông Pắc

22/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020122 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

19/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020114 Huyện Krông Pắc

19/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102060 Tỉnh Đăk Lăk

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102057 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102054 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920137 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

22/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920128 Tỉnh Đăk Lăk

22/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920108 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

15/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092078 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092075 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092035 Tỉnh Kiên Giang

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092017 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

04/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092013 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

31/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0820113 Tỉnh Đăk Lăk

31/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082099 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082080 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082070 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082066 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082064 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082051 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082038 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

11/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082011 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0720158 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0720154 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0720148 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0720140 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0720114 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG (TUYỂN GẤP) Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

16/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0720100 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/07/2020

Đến khi tuyển xong