Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111969 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019133 Huyện Ea Kar

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT THI CÔNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101954 Tỉnh Đăk Lăk

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091997 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091946 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT VIÊN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

05/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091916 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT XÂY DỰNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091902 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

01/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081902 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

25/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719159 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

24/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719154 Tỉnh Đăk Lăk

24/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THI CÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719129 Tỉnh Đăk Lăk

22/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719103 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061908 Huyện Krông Pắc

03/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051985 Tỉnh Đăk Lăk

10/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

06/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051944 Huyện Ea H'Leo

06/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

04/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051925 Tỉnh Đăk Lăk

04/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419172 Tỉnh Đăk Lăk

25/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

22/04/2019

Nhà ứng tuyển: ĐLP041904 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/04/2019

15/05/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041933 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

21/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319175 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

20/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319171 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

14/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319120 Tỉnh Đăk Lăk

14/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319108 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

13/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319106 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

08/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT031965 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT031963 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT THI CÔNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219103 Tỉnh Đăk Lăk

18/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219103 Tỉnh Đăk Lăk

18/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

18/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021991 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

18/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021991 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH