Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

23/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519154 Huyện Krông Pắc

23/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/05/2019

Nhà ứng tuyển: KS051902 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051998 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051911 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

28/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021877 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH