Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622136 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622052 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TRỪ BÁO CÁO THUẾ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622216 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622009 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422137 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422106 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH