Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

26/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020162 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020154 Tỉnh Đăk Lăk

26/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020153 Tỉnh Đăk Lăk

26/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HEO Lương: 8.000.000 Số lượng: 170

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020136 Huyện Krông Pắc

23/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/10/2020

Nhà ứng tuyển: KG102002 Tỉnh Đăk Lăk

19/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/10/2020

Nhà ứng tuyển: PT102001 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020121 Tỉnh Đăk Lăk

19/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU Lương: 4.000.000 Số lượng: 30

19/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020120 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

19/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020119 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT KINH DOANH Lương: 11.000.000 Số lượng: 1

19/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020116 Tỉnh Đăk Lăk

19/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỰC ĐIỆN THOẠI (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102051 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020111 Huyện Buôn Đôn

16/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 7.500.000 Số lượng: 10

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: HD102017-NT Tỉnh Bình Dương

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN 2D/3D Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: HD102017-NT Tỉnh Bình Dương

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102081 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TUYỂN SINH Lương: 10.000.000 Số lượng: 4

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102077 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102059 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

06/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102033 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102022 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102017 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102016 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ TRƯỞNG BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102012 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ BẾP - TẠP VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 6

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102012 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102011 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

01/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102010 Tỉnh Đăk Lăk

01/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

01/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102009 Huyện Ea Súp

01/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920172 Tỉnh Lâm Đồng

29/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG NGÀNH HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

28/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920164 Huyện Ea Kar

28/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920155 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: 3.300.000 Số lượng: 2

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092095 Tỉnh Đăk Nông

24/09/2020

Đến khi tuyển xong