Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522145 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522136 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522087 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522053 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522051 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ KỸ THUẬT Lương: 3.700.000 Số lượng: 2

06/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522036 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LẾ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522025 Tỉnh Đăk Lăk

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG NHÀ MÁY Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: BIS0222014-NT Tỉnh Đăk Nông

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 50

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SLU0522026-NT Tỉnh Tây Ninh

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ VIỆC Lương: 8.500.000 Số lượng: 110

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SLU0522026-NT Tỉnh Tây Ninh

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TÀI XẾ XE NÂNG Lương: 8.500.000 Số lượng: 10

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SLU0522026-NT Tỉnh Tây Ninh

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

28/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422210 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422177 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2000

20/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422160 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ KIÊM NẤU BẾP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: VTC0422023-NT Tỉnh Đăk Nông

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: VTC0422023-NT Tỉnh Đăk Lăk

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BỐC XẾP Lương: 5.000.000 Số lượng: 8

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: VTC0422023-NT Tỉnh Đăk Nông

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

12/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422088 Tỉnh Đăk Lăk

12/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

06/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422047 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422046 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

29/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322210 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

22/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322158 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322152 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322132 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN MAY Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

14/03/2022

Nhà ứng tuyển: NKH0322020-NT Thành Phố Hồ Chí Minh

14/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÂY XANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322086-NT Tỉnh Đăk Nông

11/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 14.000.000 Số lượng: 1

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322086-NT Tỉnh Đăk Nông

11/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322086-NT Tỉnh Đăk Nông

11/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

01/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322004 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN - TIỆN Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0222158 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH