Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012164 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012161 Huyện Ea Kar

15/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012161 Huyện Ea Kar

15/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

15/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012160 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012157 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN (LÀM THỜI VỤ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012158 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012155 Tỉnh Đăk Lăk

14/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012154 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012154 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012148 Tỉnh Đăk Lăk

13/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM BIA TƯƠI SÀI GÒN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

11/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012142 Tỉnh Đăk Lăk

11/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012141 Huyện Ea Kar

11/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012129 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

06/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012121 Tỉnh Đăk Lăk

06/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

06/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012117 Tỉnh Đăk Nông

06/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BAN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

06/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012117 Tỉnh Đăk Nông

06/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CHĂM SÓC XE Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012115 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012113 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012113 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012113 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012109 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220138 Tỉnh Đăk Nông

29/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122045 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220127 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220124 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHẬN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220122 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

24/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220116 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

22/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220108 Tỉnh Đăk Lăk

22/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220107 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220107 Tỉnh Đăk Lăk

22/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH