Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

15/10/2021

Nhà ứng tuyển: DT102119-NT Tỉnh Đăk Lăk

15/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

12/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102158 Tỉnh Đăk Lăk

12/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT NGOÀI TRỜI) Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

12/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102158 Tỉnh Đăk Lăk

12/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT TRONG NHÀ) Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

12/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102158 Tỉnh Đăk Lăk

12/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 47

12/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102158 Tỉnh Đăk Lăk

12/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN LẮP ĐẶT Lương: 6.000.000 Số lượng: 12

12/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102158 Tỉnh Đăk Lăk

12/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102151 Tỉnh Đăk Lăk

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102148 Tỉnh Đăk Lăk

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

08/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102138 Tỉnh Đăk Lăk

08/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG PIANO Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

04/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102111 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN PIANO Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

04/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102111 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092167 Tỉnh Đăk Lăk

22/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082145 Tỉnh Đăk Lăk

17/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082132 Tỉnh Đăk Lăk

17/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113 - NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113 - NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042162 Tỉnh Đăk Lăk

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐỒ VẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 100

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: HP032103 - NT Tỉnh Bến Tre

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH