Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122074-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022098 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022081-TT Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022033-TT Huyện Ea Kar

10/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG NHÀ MÁY Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: BIS0222014-NT Tỉnh Đăk Nông

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 50

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SLU0522026-NT Tỉnh Tây Ninh

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ VIỆC Lương: 8.500.000 Số lượng: 110

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SLU0522026-NT Tỉnh Tây Ninh

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TÀI XẾ XE NÂNG Lương: 8.500.000 Số lượng: 10

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SLU0522026-NT Tỉnh Tây Ninh

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN MAY Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

14/03/2022

Nhà ứng tuyển: NKH0322020-NT Thành Phố Hồ Chí Minh

14/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: 9.000.000 Số lượng: 100

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: KTMD0222017 Tỉnh Bình Phước

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 4.655.000 Số lượng: 2000

16/02/2022

Nhà ứng tuyển: AFO0222016-NT Tỉnh Bình Phước

16/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỔNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

17/01/2022

Nhà ứng tuyển: TVN012204-NT Tỉnh Bình Dương

17/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH THỐNG KÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: THA012201-NT Tỉnh Quảng Nam

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: THA012201-NT Tỉnh Quảng Nam

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT GIÀY THỂ THAO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1000

06/01/2022

Nhà ứng tuyển: HWS012201-NT Tỉnh Đồng Nai

06/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ XƯỞNG SẢN XUẤT Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/11/2021

Nhà ứng tuyển: MK112129-NT Tỉnh Long An

04/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113-NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113-NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 100

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: HP032103-NT Tỉnh Bến Tre

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH