Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111966 Tỉnh Đăk Lăk

18/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111981 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111968 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111963 Tỉnh Đăk Lăk

11/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TELESALES Lương: 3.500.000 Số lượng: 20

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111963 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

07/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111952 Thị Xã Buôn Hồ

07/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN MẶT BẰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 15

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111919 Tỉnh Đăk Lăk

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111912 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ TÙNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019163 Huyện Buôn Đôn

31/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019160 Tỉnh Đăk Lăk

31/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019143 Tỉnh Đăk Lăk

28/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

28/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019138 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHĂM SÓC BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

28/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019138 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 3

28/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019138 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

28/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019136 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019132 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/10/2019

Nhà ứng tuyển: VN101906 Tỉnh Đăk Lăk

23/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.500.000 Số lượng: 5

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019106 Tỉnh Đăk Lăk

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019105 Tỉnh Đăk Lăk

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 10

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019104 Tỉnh Đăk Lăk

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

18/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019100 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ÂM NHẠC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101997 Tỉnh Khánh Hòa

17/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 6

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101996 Tỉnh Đăk Lăk

17/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

16/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101986 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

16/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101984 Tỉnh Đăk Lăk

16/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN THỜI VỤ Lương: 4.500.000 Số lượng: 12

15/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101976 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101951 Tỉnh Đăk Lăk

09/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 2.500.000 Số lượng: 10

08/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101942 Tỉnh Đăk Lăk

08/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: BM101903 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101910 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH