Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Mầm non

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321214 Tỉnh Bình Dương

26/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 6.500.000 Số lượng: 3

16/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321141 Huyện Ea Kar

16/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321117 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022189 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022185 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022128 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022116 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012106 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

14/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122073 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ HIỆU TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120152 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102030 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH