Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Mầm non

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

12/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111967 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

07/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111953 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111937 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.500.000 Số lượng: 30

23/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019124 Huyện Krông Pắc

23/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919115 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.300.000 Số lượng: 2

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0819154 Huyện Krông Năng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0819139 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

26/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0819131 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081943 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 2.800.000 Số lượng: 15

07/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081936 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

23/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719140 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719126 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 2.500.000 Số lượng: 1

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT071960 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.200.000 Số lượng: 3

04/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT071926 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0619109 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 4.000.000 Số lượng: 7

28/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519186 Huyện Ea Kar

28/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

25/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419171 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.500.000 Số lượng: 5

26/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319212 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319188 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

18/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319138 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

11/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021912 Tỉnh Đăk Lăk

11/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH