Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN XOA BÓP, BẤM HUYỆT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112141 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112141 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN Y SĨ ĐA KHOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/07/2021

Nhà ứng tuyển: SDT072132 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỘ SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN - TIỀN SẢNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN THỐNG KÊ - KẾ HOẠCH, LƯU TRỮ VÀ THƯ VIỆN/HSBA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong