Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Nhật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102070 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT Lương: 4.688.200 Số lượng: 15

07/02/2020

Nhà ứng tuyển: PK022001- NT Tỉnh Quảng Nam

07/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT Lương: 4.668.200 Số lượng: 15

13/05/2019

Nhà ứng tuyển: PK051923-NT Tỉnh Quảng Nam

13/05/2019

Đến khi tuyển xong