Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Địa chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

08/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061745 Tỉnh Đăk Lăk

08/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 50

15/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051791 Tỉnh Đăk Lăk

15/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051756 Tỉnh Đăk Lăk

10/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH