Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Địa chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TRẮC ĐỊA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042128 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐỊA CHẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042128 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321180 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐO ĐẠC ĐẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321180 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 7

19/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022140 Tỉnh Đăk Nông

19/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH