Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Địa chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101895 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐỊA CHẤT + KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101890 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH PHỤ TRÁCH ĐẤT ĐAI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081851 Huyện Ea Súp

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐỊA CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021836 Huyện Ea Kar

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

08/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061745 Tỉnh Đăk Lăk

08/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 50

15/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051791 Tỉnh Đăk Lăk

15/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051756 Tỉnh Đăk Lăk

10/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH