Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Địa chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN DỰ ÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

29/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522062 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐO ĐẠC Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622102 Huyện Ea H'Leo

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522062 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH