Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Truyền Thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUAY PHIM Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111886 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUAY PHIM Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918154 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUAY PHIM, DỰNG PHIM Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

05/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031827 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH