Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bất động sản

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 1.800.000 Số lượng: 8

27/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017134 Tỉnh Đăk Lăk

27/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0917110 Tỉnh Đăk Lăk

25/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 2.000.000 Số lượng: 5

09/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061749 Tỉnh Đăk Lăk

09/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 2.000.000 Số lượng: 10

04/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051723 Tỉnh Đăk Lăk

04/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 40

28/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417176 Tỉnh Đăk Lăk

28/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 2.000.000 Số lượng: 5

17/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317147 Tỉnh Đăk Lăk

17/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH