Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bất động sản

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922042 Tỉnh Đăk Lăk

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ TRÁCH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922042 Tỉnh Đăk Lăk

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

22/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822118 Tỉnh Đăk Lăk

22/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822084 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH