Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hóa học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012109 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG HÓA NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: FO122020-NT Tỉnh Đồng Nai

11/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: FO122020-NT Tỉnh Đồng Nai

11/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120107 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH