Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂ NHÂN VIÊN SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

13/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021949 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ Lương: 1.500.000 Số lượng: 1

21/09/2018

Nhà ứng tuyển: TT091805 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TÙNG Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071834 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN LỐP NHANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071834 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO PHỤ TÙNG Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071834 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Ô TÔ Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

13/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061856 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỐ VẤN DỊCH VỤ XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

17/04/2018

Nhà ứng tuyển: TT041804 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

17/04/2018

Nhà ứng tuyển: TT041804 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ MÁY GẦM Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

17/04/2018

Nhà ứng tuyển: DA041803 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KĨ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

16/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041892 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SỬA CHỮA XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

16/04/2018

Nhà ứng tuyển: MDF041802 Tỉnh Đăk Nông

16/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT SƠN Ô TÔ Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

13/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041878 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐỒNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

30/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318214 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/03/2018

Nhà ứng tuyển: ND031804 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/03/2018

Nhà ứng tuyển: ND031804 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SƠN XE Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318140 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

12/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021817 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỐ VẤN DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

12/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021817 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

19/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011870 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA Lương: 8.000.000 Số lượng: 05

12/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011856 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TỔ SỮA CHỬA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

08/01/2018

Nhà ứng tuyển: MDF011801 Tỉnh Đăk Nông

08/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TỔ SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2017

Nhà ứng tuyển: BS111702 Tỉnh Đăk Nông

13/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: TH101713 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỐ VẤN DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

30/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0817111 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ MÁY Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

30/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0817111 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071794 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071792 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

07/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061741 Tỉnh Đăk Lăk

07/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA GẦM MÁY XE Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

14/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317112 Tỉnh Đăk Lăk

14/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐỒNG Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/03/2017

Nhà ứng tuyển: QT031708 Tỉnh Đăk Lăk

13/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH