Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN CÔNG NGHỆ Ô TÔ Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102163 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102140 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

06/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102126 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ SỬA CHỮA Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

29/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092125 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092169 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỐ VẤN TRƯỞNG DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092169 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092169 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092169 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN SƠN/ĐỒNG/PASS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092127 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

09/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082104 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH