Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ SỬA CHỮA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722015 Tỉnh Đăk Lăk

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ÔTÔ (MÁY GẦM – ĐỒNG SƠN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622161 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HỌC VIỆC BẢO DƯỠNG NHANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622125 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622125 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN BẢO DƯỠNG NHANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622125 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622076 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG XE TẢI, BUS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622076 Tỉnh Đăk Lăk

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỌC VIÊN KỸ THUẬT GẦM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622019 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA ÔTÔ Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

30/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522209 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522204 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522204 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: 6.500.000 Số lượng: 2

04/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522003 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422157 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN Ô TÔ Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

19/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422145 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ÔTÔ Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

07/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422066 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CỐ VẤN DỊCH VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

07/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422066 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH