Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621120 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621120 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỐ VẤN TRƯỞNG DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621120 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621120 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐÁNH BÁT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062185 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN PHỤ KIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062185 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN SƠN/ĐỒNG/PASS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062172 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SỬA CHỮA Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062114 Huyện Cư Mgar

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIÁM ĐỊNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT052163 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NV SỬA CHỮA CÁC LOẠI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421223 Tỉnh Đăk Nông

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KTV ĐÁNH BÁT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421176 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KTV SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421176 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN PHỤ KIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421176 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042166 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỐ VẤN DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042166 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN CÔNG NGHỆ Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321243 Tỉnh Đăk Lăk

30/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN CÔNG NGHỆ Ô TÔ Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321210 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620161 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA XE Ô TÔ Lương: 4.000.000 Số lượng: 20

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022074 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH