Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

19/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011870 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA Lương: 8.000.000 Số lượng: 05

12/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011856 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TỔ SỮA CHỬA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

08/01/2018

Nhà ứng tuyển: MDF011801 Tỉnh Đăk Nông

08/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TỔ SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2017

Nhà ứng tuyển: BS111702 Tỉnh Đăk Nông

13/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: TH101713 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỐ VẤN DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

30/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0817111 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ MÁY Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

30/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0817111 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071794 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071792 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

07/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061741 Tỉnh Đăk Lăk

07/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA GẦM MÁY XE Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

14/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317112 Tỉnh Đăk Lăk

14/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐỒNG Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/03/2017

Nhà ứng tuyển: QT031708 Tỉnh Đăk Lăk

13/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

13/03/2017

Nhà ứng tuyển: QT031708 Tỉnh Đăk Lăk

13/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH