Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT SỬA CHỮA XE Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092052 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN CÔNG NGHỆ Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092034 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

04/09/2020

Nhà ứng tuyển: SC092002 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN THỢ MÁY (CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/09/2020

Nhà ứng tuyển: SC092002 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU PHỐI VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082034 Tỉnh Đăk Lăk

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA - BẢO DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082034 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082034 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ TÙNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082034 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082034 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN PHỤ KIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082034 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082002 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ MÁY Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

22/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0720127 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ PHỤ SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0720124 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0720124 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620161 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA XE Ô TÔ Lương: 4.000.000 Số lượng: 20

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022074 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/02/2020

Đến khi tuyển xong