Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SƠN Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

23/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0320135 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐỒNG XE Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220171 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MÁY GẦM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220171 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN XE Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220171 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220171 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐỒNG Ô TÔ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220164 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220118 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220118 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN MÁY GẦM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220118 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA XE Ô TÔ Lương: 4.000.000 Số lượng: 20

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022074 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN MÁY GẦM (XE TẢI THƯƠNG MẠI) Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022015 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

02/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT121910 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN BẢO HÀNH Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

29/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1119139 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111983 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN LỐP XE, CHĂM SÓC XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081905 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬT TƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081905 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG XE DU LỊCH NISSAN Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

28/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081905 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỐ VẤN DỊCH VỤ XE Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081905 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519194 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SƠN Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

07/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051959 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT SỬA CHỮA GẦM, MÁY XE Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: QT031901 Huyện Krông Pắc

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: QT031901 Huyện Krông Pắc

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH