Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế Nông Lâm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ LÂM SINH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

19/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219113 Huyện Ea H'Leo

19/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

16/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1118105 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THỦ KHO Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

30/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018174 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

11/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061841 Tỉnh Đăk Lăk

11/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

30/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318264 Huyện Ea H'Leo

30/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH