Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo hiểm/Tư vấn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VÂN TÀI CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

20/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122084 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

20/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122084 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122084 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122084 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

17/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122069 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221163 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH