Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

23/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822125 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722113 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: THA012201-NT Tỉnh Quảng Nam

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH