Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

27/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220214 Huyện Krông Buk

27/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220130 Huyện Cư Mgar

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022063 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

24/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0619139 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061923 Huyện M'Đrăk

05/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051995 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH