Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622076 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622076 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 6

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522198 Huyện Cư Kuin

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: THA012201-NT Tỉnh Quảng Nam

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH