Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122074 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT012201-NT Tỉnh Quảng Nam

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122182 Huyện Krông Pắc

14/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH