Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018107 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI HÀNG HÓA Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

11/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091847 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

07/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091829 Huyện Krông Buk

07/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

31/08/2018

Nhà ứng tuyển: FCC081809 Huyện Ea Súp

31/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

30/08/2018

Nhà ứng tuyển: VH081808 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818169 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SHOWROOM Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

20/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081897 Huyện Cư Kuin

20/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

16/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081891 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071896 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỬA HÀNG TRƯỞNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 05

28/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0618134 Tỉnh Đăk Lăk

28/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061852 Tỉnh Đăk Nông

13/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC MIỀN Lương: 20.000.000 Số lượng: 3

07/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061830 Tỉnh Đăk Lăk

07/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

06/06/2018

Nhà ứng tuyển: TPT061801 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: 10.000.000 Số lượng: 02

20/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418131 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

17/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418100 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

26/02/2018

Nhà ứng tuyển: TP021802 Huyện M'Đrăk

26/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ NHÂN SỰ Lương: 10.000.000 Số lượng: 01

16/01/2018

Nhà ứng tuyển: HQ011804 Tỉnh Đăk Nông

16/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

18/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101783 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THANH TRA ĐIỀU HÀNH Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

28/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0917101 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071710 Tỉnh Bình Dương

03/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071710 Thành Phố Hồ Chí Minh

03/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT HÀNH CHÍNH TRẠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

15/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051792 Tỉnh Đăk Nông

15/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

21/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417122 Tỉnh Đăk Nông

21/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

20/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT101628 Tỉnh Đăk Lăk

20/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH