Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042163 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG KIÊM ĐÀO TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042106 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321174 Tỉnh Đăk Nông

22/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032126 Huyện M'Đrăk

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112023 Huyện Buôn Đôn

04/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH