Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: 10.000.000 Số lượng: 02

20/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418131 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

17/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418100 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

26/02/2018

Nhà ứng tuyển: TP021802 Huyện M'Đrăk

26/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ NHÂN SỰ Lương: 10.000.000 Số lượng: 01

16/01/2018

Nhà ứng tuyển: HQ011804 Tỉnh Đăk Nông

16/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

18/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101783 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THANH TRA ĐIỀU HÀNH Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

28/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0917101 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071710 Tỉnh Bình Dương

03/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071710 Thành Phố Hồ Chí Minh

03/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT HÀNH CHÍNH TRẠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

15/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051792 Tỉnh Đăk Nông

15/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

21/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417122 Tỉnh Đăk Nông

21/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

20/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT101628 Tỉnh Đăk Lăk

20/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH