Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062168 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062143 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ADMIN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0521148 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

21/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0521147 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

20/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0521139 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042141 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NV TRIỂN KHAI PHẦN MỀM HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421192 Tỉnh Đăk Lăk

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT PHẦN MỀM, PHẦN CỨNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113 - NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042162 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỖ TRỢ KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042162 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042154 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH