Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112076 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: LP112001 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020105 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102089 Huyện Ea Súp

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920164 Huyện Ea Kar

28/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092095 Tỉnh Đăk Nông

17/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092034 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

07/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092024 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

24/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082059 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VI TÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072061 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN MÁY TÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620145 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

17/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620111 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT MÁY TÍNH, MÁY IN Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

12/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT062091 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

07/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT052047 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LẬP TRÌNH DI ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0420100 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LẬP TRÌNH WEB Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0420100 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/04/2020

Đến khi tuyển xong