Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT MÁY IN/MÁY TÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122018 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221113 Tỉnh Đăk Nông

20/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122143 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122124 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

03/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122120 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

02/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122118 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

01/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122104 Tỉnh Đăk Lăk

01/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LẬP TRÌNH DI ĐỘNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

25/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112199 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LẬP TRÌNH WEB Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

25/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112199 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

23/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112191 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112156 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

12/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112142 Tỉnh Đăk Lăk

12/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT PHẦN MỀM, PHẦN CỨNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113-NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH