Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122148-TT Tỉnh Đăk Lăk

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

16/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122059-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

10/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122034-TT Tỉnh Đăk Lăk

10/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ADMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122031-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

09/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN DESIGN (TUYỂN GẤP) Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022019-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA/IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022008-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

04/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022004-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CNTT Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

27/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922111 Tỉnh Đăk Nông

27/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

23/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922097 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922052 Thị Xã Buôn Hồ

15/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT/CAMERA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822146 Huyện Buôn Đôn

26/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ADMIN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

23/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822018 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822062 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822052 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822039 Tỉnh Đăk Nông

08/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822002 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT PHẦN MỀM, PHẦN CỨNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113-NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH