Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102169 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102168 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102140 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT MÁY TÍNH, MÁY IN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102114 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NGHỀ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092125 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỌC VIỆC BLOCKCHAIN DEVELOPER Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092123 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - CNTT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

30/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082190 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT PHẦN MỀM, PHẦN CỨNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113 - NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042162 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỖ TRỢ KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042162 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH