Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042162 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỖ TRỢ KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042162 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042154 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 9.000.000 Số lượng: 10

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042145 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MOD GAME GTA V, GTA SAN & MINECRAFT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321228 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN XỬ LÝ DỮ LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

19/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321168 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0221115 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022110 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012186 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220138 Tỉnh Đăk Nông

29/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: LP112001 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020105 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102089 Huyện Ea Súp

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH