Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220125 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220115 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022068 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022042 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022036 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT TIN HỌC Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

31/01/2020

Nhà ứng tuyển: SDT012045 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

10/01/2020

Nhà ứng tuyển: SDT012024 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

18/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1219114 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CAMERA Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

15/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111985 Tỉnh Đăk Lăk

15/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111963 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

30/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019156 Huyện Ea Súp

30/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019134 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÁNH MÁY Lương: 4.500.000 Số lượng: 3

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019119 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101997 Tỉnh Khánh Hòa

17/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101996 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101922 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LẬP TRÌNH DI ĐỘNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919107 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LẬP TRÌNH WEB Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919107 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

18/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091981 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: LP091902 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 20

04/09/2019

Nhà ứng tuyển: VINA091901 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081982 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719209 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CELL ONLINE (IT) Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

24/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719154 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT071997 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT071949 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT071948 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

28/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0619189 Huyện Krông Pắc

28/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519174 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519174 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH