Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Vệ sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN AN NINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822004 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722081 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

01/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622006 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522088 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422153 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN AN NINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422163 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH