Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ Lương: 2.000.000 Số lượng: 1

02/12/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1222014 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122135 Huyện Krông Buk

24/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

16/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122059-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁN BỘ TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122001-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

31/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIAO VIÊN MẦM NON Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022135-TT Huyện Ea Kar

28/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022078 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ LỚP Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

19/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922068 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ ÔN TẬP - KIỂM TRA (BÁN THỜI GIAN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922030 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922021 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN ÂM NHẠC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922020 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922020 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUẤN LUYỆN VIÊN (TUYỂN GẤP) Lương: 7.000.000 Số lượng: 8

06/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922014-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

06/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822158 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822158 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Lương: 10.000.000 Số lượng: 4

12/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822068 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

12/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822068 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRUNG HỌC Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

12/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822068 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

12/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822068 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822067 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822065 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG HÀN Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

20/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722105 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722043 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH