Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

25/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082186 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH MẦM NON Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

24/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082171 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN DU HỌC Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

16/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082122 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN FULLTIME Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

12/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082112 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN PARTTIME Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

12/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082112 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

12/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082112 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

07/07/2021

Nhà ứng tuyển: SDT072142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH