Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN DU HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/07/2021

Nhà ứng tuyển: SDT072170 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

07/07/2021

Nhà ứng tuyển: SDT072142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NGƯỜI TRÔNG TRẺ (TUYỂN GẤP) Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/07/2021

Nhà ứng tuyển: SDT072113 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621127 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621111 Tỉnh Đăk Lăk

16/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG Ê ĐÊ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

04/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062142 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT052197 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC HỌC THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421202 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421202 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421202 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TOÁN TRÍ TUỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421137 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421123 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN PARTTIME Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421123 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN FULLTIME Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421123 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042177 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN NGỮ VĂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042177 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TOÁN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042177 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU PHỐI VIÊN ĐÀO TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042106 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH