Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

16/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011863 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 2.800.000 Số lượng: 02

11/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011853 Huyện Cư Mgar

11/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN VẬT LÝ Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

09/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011837 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

09/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011837 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN ANH VĂN Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

09/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011837 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN NGỮ VĂN Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

09/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011837 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

26/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1217114 Tỉnh Đăk Nông

26/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/12/2017

Nhà ứng tuyển: HN121701 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY KÈM Lương: 3.500.000 Số lượng: 5

27/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117133 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017111 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 2.500.000 Số lượng: 1

12/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101761 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

14/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071763 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

22/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517126 Tỉnh Đăk Lăk

22/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HUẤN LUYỆN VIÊN DẠY GYM Lương: 3.000.000 Số lượng: 05

12/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051775 Tỉnh Đăk Lăk

12/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN Lương: 2.500.000 Số lượng: 2

04/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051726 Tỉnh Đăk Lăk

04/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051717 Tỉnh Đăk Lăk

04/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317120 Tỉnh Đăk Lăk

15/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 01

19/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT1016103 Tỉnh Bình Phước

19/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN LUYỆN THI CHỨNG CHỈ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT1016101 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT1016101 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ VĂN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

04/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT101610 Tỉnh Đăk Lăk

04/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ HOÁ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

04/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT101610 Tỉnh Đăk Lăk

04/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ TOÁN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

04/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT101610 Tỉnh Đăk Lăk

04/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ TIẾNG ANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

04/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT101610 Tỉnh Đăk Lăk

04/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH