Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

26/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1218131 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.000.000 Số lượng: 3

28/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918179 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

26/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918164 Tỉnh Gia Lai

26/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

24/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918144 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091889 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

06/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091821 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 3.200.000 Số lượng: 1

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081854 Huyện Krông Năng

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0718150 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

27/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0618127 Tỉnh Bình Dương

27/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/05/2018

Nhà ứng tuyển: SG051804 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 002

11/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041860 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 2.500.000 Số lượng: 2

03/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041816 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318248 Tỉnh Bình Dương

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ HỌC SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318146 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

26/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021854 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT Lương: 5.950.000 Số lượng: 05

24/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011883 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

16/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011863 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 2.800.000 Số lượng: 02

11/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011853 Huyện Cư Mgar

11/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

09/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011837 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN ANH VĂN Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

09/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011837 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

26/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1217114 Tỉnh Đăk Nông

26/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/12/2017

Nhà ứng tuyển: HN121701 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY KÈM Lương: 3.500.000 Số lượng: 5

27/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117133 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017111 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 2.500.000 Số lượng: 1

12/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101761 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

14/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071763 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

22/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517126 Tỉnh Đăk Lăk

22/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HUẤN LUYỆN VIÊN DẠY GYM Lương: 3.000.000 Số lượng: 05

12/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051775 Tỉnh Đăk Lăk

12/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN Lương: 2.500.000 Số lượng: 2

04/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051726 Tỉnh Đăk Lăk

04/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051717 Tỉnh Đăk Lăk

04/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH