Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN TƯ VẤN TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622105 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422115 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Lương: 10.000.000 Số lượng: 4

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422115 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 4.200.000 Số lượng: 1

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422132 Huyện Krông Pắc

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

15/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422127 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH