Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042177 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN NGỮ VĂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042177 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TOÁN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042177 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU PHỐI VIÊN ĐÀO TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042106 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321236 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321230 Tỉnh Đăk Lăk

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH