Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 300

26/01/2022

Nhà ứng tuyển: HNF012208-NT Tỉnh Đồng Nai

26/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT GIÀY DA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 500

26/01/2022

Nhà ứng tuyển: ECO012206-NT Tỉnh Bình Dương

26/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN MAY Lương: 10.000.000 Số lượng: 330

26/01/2022

Nhà ứng tuyển: MBD012205-NT Tỉnh Bình Dương

26/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KIỂM CHẤT LƯỢNG VẢI Lương: 9.000.000 Số lượng: 20

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113-NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN DỆT Lương: 9.000.000 Số lượng: 70

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113-NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN NHUỘM Lương: 9.000.000 Số lượng: 40

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113-NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH