Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221115 Huyện Krông Pắc

20/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KIỂM CHẤT LƯỢNG VẢI Lương: 9.000.000 Số lượng: 20

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113-NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN DỆT Lương: 9.000.000 Số lượng: 70

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113-NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN NHUỘM Lương: 9.000.000 Số lượng: 40

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113-NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH