Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KIỂM CHẤT LƯỢNG VẢI Lương: 9.000.000 Số lượng: 20

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113 - NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN DỆT Lương: 9.000.000 Số lượng: 70

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113 - NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN NHUỘM Lương: 9.000.000 Số lượng: 40

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: PFE042113 - NT Tỉnh Bình Dương

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN NẤU NHÔM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

01/04/2021

Nhà ứng tuyển: VPC032105-NT Tỉnh Bình Dương

01/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321156 Huyện Krông Ana

18/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

19/02/2021

Nhà ứng tuyển: TT022101 Huyện Ea H'Leo

19/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH