THÔNG TIN CHI TIẾT LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH  Quay lại

ĐẶNG ANH KIỆT
01/01/1997
Nam
, Tân Hòa, Buôn Đôn, Đắk Lắk
Nhật Bản
TTS