Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 06/10/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 9 tháng đầu năm 2017 như sau:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK TỔ CHỨC SƠ TUYỂN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 11/09/2017

Trong thời gian qua, nhu cầu đi xuất khẩu lao động của người lao động  trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cao, từ đó dẫn đến tình trạng cò mồi, lừa đảo trong lĩnh vực này cũng tăng theo, đó chính là nguyên nhân làm người lao động mất niềm tin, lo sợ khi đăng ký đi xuất khẩu lao động.

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2017 08/09/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tháng 8 năm 2017 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2017 08/08/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tháng 7 năm 2017 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 07/07/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2017 09/06/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tháng 5 năm 2017 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2017 05/05/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2017 10/04/2017

Năm 2017 UBND tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp.. góp phần cải thiệm môi trường kinh doanh, tạo dựng niềm tin cho các đơn vị, doanh nghiệp yên tâm đầu tư tại tỉnh. Vì vậy, trong quý I năm 2017 số lượng đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tại Trung tâm khá cao, đây là tín hiệu đáng vui cho thị trường lao động tỉnh trong năm 2017.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 05/04/2017

Nhằm giúp cho người lao động tại các địa phương trong Tỉnh nắm bắt được các thông tin về việc làm và xuất khẩu lao động, từ đó có cơ hội tìm kiếm được việc làm phù hợp với năng lực và trình độ để có thu nhập và ổn định cuộc sống; đồng thời, tránh được tình trạng bị lừa đảo trong quá trình tìm việc đặc biệt là đi làm việc ở nước ngoài.

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2017 14/03/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tháng 02 năm 2017 tại Trung tâm như sau: