Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK TỔ CHỨC SƠ TUYỂN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CUỐI NĂM 2017 26/12/2017

Ngày 21/12 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã phối hợp với Trung tâm xuất khẩu lao động Texgamex thuộc Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức sơ tuyển lao động có nhu cầu đi làm việc ở thị trường Nhật Bản.

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017 07/12/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tháng 11 năm 2017 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017 06/11/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tháng 10 năm 2017 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 06/10/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 9 tháng đầu năm 2017 như sau:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK TỔ CHỨC SƠ TUYỂN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 11/09/2017

Trong thời gian qua, nhu cầu đi xuất khẩu lao động của người lao động  trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cao, từ đó dẫn đến tình trạng cò mồi, lừa đảo trong lĩnh vực này cũng tăng theo, đó chính là nguyên nhân làm người lao động mất niềm tin, lo sợ khi đăng ký đi xuất khẩu lao động.

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2017 08/09/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tháng 8 năm 2017 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2017 08/08/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tháng 7 năm 2017 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 07/07/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2017 09/06/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tháng 5 năm 2017 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2017 05/05/2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm như sau: