Hoạt động chung

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 02/07/2012

Năm 2011, kinh tế thế giới khó khăn, một số nước trong khu vực bị tác động trong đó có Việt Nam; Hàng chục nghìn đơn vị, doanh nghiệp trong nước bị giải thể, phá sản hoặc tạm dừng hoạt động … ít nhiều ảnh hưởng đến công tác giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, xuất khẩu lao động ...của Trung tâm. Song với sự cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, năm 2011 Trung tâm đã hoàn thành một số nhiệm vụ chủ yếu, trên cơ sở đó Trung tâm Giới thiệu việc Dăk Lăk làm xây dựng kế hoạch công tác năm 2012 như sau:

KẾT QUẢ NGÀY HỘI THANH NIÊN VỚI NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM 15/01/2012

Ngày 25-3, tại Nhà Văn hóa thanh thiếu niên tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk tỉnh phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức chương trình “Ngày hội thanh niên với nghề nghiệp và việc làm”.