Hoạt động chung

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 20/05/2013

6 tháng đầu năm 2013, Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk đã triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2012 và triển khai kế hoạch công tác năm 2013 10/11/2012

Ngày 18/01/2013, Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2012 và triển khai kế hoạch công tác năm 2013. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm.

Hoạt động của Trung tâm Giới thiệu việc làm tháng 8 năm 2012 02/07/2012

Bên cạnh các hoạt động thường xuyên của Trung tâm Giới thiệu việc làm, tháng 8 năm 2012 Trung tâm đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức 02 Phiên giao dịch việc làm tại 02 huyện EaHleo và CưMgar; kết qủa chung như sau:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 CỦA TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 02/07/2012

Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk tổ chức thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, kết quả như sau:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 02/07/2012

Năm 2011, kinh tế thế giới khó khăn, một số nước trong khu vực bị tác động trong đó có Việt Nam; Hàng chục nghìn đơn vị, doanh nghiệp trong nước bị giải thể, phá sản hoặc tạm dừng hoạt động … ít nhiều ảnh hưởng đến công tác giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, xuất khẩu lao động ...của Trung tâm. Song với sự cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, năm 2011 Trung tâm đã hoàn thành một số nhiệm vụ chủ yếu, trên cơ sở đó Trung tâm Giới thiệu việc Dăk Lăk làm xây dựng kế hoạch công tác năm 2012 như sau:

KẾT QUẢ NGÀY HỘI THANH NIÊN VỚI NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM 15/01/2012

Ngày 25-3, tại Nhà Văn hóa thanh thiếu niên tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk tỉnh phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức chương trình “Ngày hội thanh niên với nghề nghiệp và việc làm”.