Hoạt động phòng dạy nghề

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 7 18/06/2018

     Chiều ngày 14 tháng 6 năm 2018 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 7.

KHAI GIẢNG LỚP ĐẠO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC NĂM 2018 01/03/2018

Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2018 Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc - Khóa 07 tại Hội trường Trung tâm.

BẾ GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 6 17/01/2018

Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 06.

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 6 17/10/2017

        Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 06 - năm 2017.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đào tạo tiếng Hàn Quốc đạt kết quả cao trong kỳ thi 07/07/2017

Nhằm chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực và chuẩn bị tốt cho các kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk thường xuyên chiêu sinh đào tạo tiếng Hàn cho Người lao động có nhu cầu.

Khai giảng lớp tiếng Hàn khóa 4 21/02/2017

Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2017 Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 04 tại Hội trường Trung tâm.

LỄ BẾ GIẢNG LỚP MAY CÔNG NGHIỆP KHÓA 23 30/09/2016

Thực hiện công văn số 827/SLĐTBXH- DN về việc giao chỉ tiêu phân bổ dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2016 của Sở lao động Thương binh và Xã hội.

Khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 2 năm 2016 25/08/2016

Để chuẩn bị kiến thức và kỹ năng tiếng Hàn Quốc cho các kỳ thi kiểm tra năng lực tiếp theo do phía Hàn Quốc phối hợp cùng Bộ Lao động - TB&XH tổ chức. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2016 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa II năm 2016.

Khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 1 năm 2016 07/07/2016

Nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS cũng như đáp ứng nhu cầu của Người lao động học tiếng Hàn Quốc để tham dự kỳ thi kiểm tra năng lực do phía Hàn Quốc tổ chức

Khai giảng lớp May công nghiệp - khóa 23 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016. 27/06/2016

Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2016, tại nhà cộng đồng Buôn Tơng Yú, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ea Kao đã tổ chức khai giảng lớp May công nghiệp - khóa 23 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016.