Hoạt động phòng dạy nghề

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 16 01/06/2021

Chiều ngày 28 tháng 5 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 16 năm 2021.

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN KHÓA 16 03/03/2021

Nhằm chuẩn bị tốt kiến thức cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc trong các kỳ thi tiếng Hàn EPS – TOPIK tiếp theo do phía Hàn Quốc tổ chức. Sáng ngày 01/3/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc - khóa 16 tại Hội trường Trung tâm.

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 15 21/12/2020

Chiều ngày 18 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 15 năm 2020.

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN KHÓA 15 21/09/2020

Nhằm chuẩn bị tốt kiến thức cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc đạt kỳ thi tiếng Hàn EPS – TOPIK do phía Hàn Quốc tổ chức. Sáng ngày 21/9/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc - khóa 15 tại Hội trường Trung tâm.

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 14 14/09/2020

Chiều ngày 11 tháng 9 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 14 năm 2020.

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN KHÓA 14 15/05/2020

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc - Khóa 14 tại Hội trường Trung tâm.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO ĐỢT 1 – NĂM 2020 13/02/2020

Triển khai kế hoạch tổ chức thi Vòng 2 – Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực cho những người lao động đã đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn Đợt 1 năm 2020 trong ngành sản xuất chế tạo, căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động những nội dung cần biết như sau:

 

Thông báo kết quả thi Đợt 1 – Kỳ thi tiếng Hàn năm 2020 trong ngành sản xuất chế tạo và kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực 03/02/2020

Từ ngày 13/01 đến 17/01/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức thi Đợt 1 - Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo; căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc ngày 31/01/2020, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo và hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn những nội dung như sau: