Hoạt động phòng bảo hiểm thất nghiệp

TTGTVL Đăk Lăk: Tổ chức tập huấn nghiêp vụ bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ CNV năm 2013 28/11/2013

Tháng 11 năm 2013 Trung tâm giới thiệu việc làm Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng cơ quan.

Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk: Tổ chức họp định kỳ phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp 05/10/2012

Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2012, Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk tổ chức họp định kỳ: Về việc phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp (Quý III/2012) và đề ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới.

Tổ chức Hội nghị triển khai nghiệp vụ về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp… trên địa bàn các huyện Ea Hleo, Krông Buk, Krông Năng, Cư M’gar và thị xã Buôn Hồ. 26/09/2012

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2012, Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk tổ chức Hội nghị triển khai nghiệp vụ về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp… trên địa bàn các huyện Ea Hleo, Krông Buk, Krông Năng, Cư M’gar và thị xã Buôn Hồ tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Buôn Hồ.

Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk: Hội thảo về việc phối hợp thực hiện công tác Bảo hiểm thất nghiệp. 26/09/2012

Tham dự hội thảo có đại diện Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh Đăk Lăk.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 26/09/2012

Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk đã thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng đầu năm 2012 như sau

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP QUÝ I NĂM 2012. 09/04/2012

Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk đã thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp quý I năm 2012 như sau

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2011. 13/02/2012

Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk đã thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2011 như sau