Hoạt động phòng bảo hiểm thất nghiệp

Tổ chức Họp định kỳ về phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 10/08/2016

Ngày 04/8/2016, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk, số 79 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức Họp định kỳ về việc phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp năm 2016.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 25/07/2016

Thực hiện Thông t¬ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th¬ương binh và Xã hội hư¬ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 22/07/2016

Sáng ngày 20/7/2016, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk: Tổ chức Họp định kỳ về phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 18/03/2016

Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2016, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổ chức Họp định kỳ về việc phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp năm 2016.

TTDVVL Đắk Lắk tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên về kỹ năng tư vấn GTVL cho NLĐ thất nghiệp 2016 26/02/2016

Với mục đích nhằm nâng cao năng lực, cũng như trang bị các kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giới thiệu việc làm, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động thất nghiệp

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk: Tổ chức Hội thảo đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm về Bảo hiểm thất nghiệp 30/10/2015

Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2015, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk, tổ chức Hội thảo đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Trung tâm DVVL Đắk Lắk tổ chức tập huấn nghiệp vụ BHTN cho viên chức, người lao động năm 2015 14/09/2015

Thực hiện Công văn số 562/CVL-BHTN ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Cục việc làm về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn Luật, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn chỉ đạo Trung tâm tổ chức, quán triệt, phổ biến và thông tin tuyền truyền về các nội dung trên cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 05/08/2015

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

TTDVVL Đăk Lăk: Tổ chức tập huấn nghiêp vụ BHTN theo quy định mới năm 2015 19/05/2015

Ngày 12/3/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015.