Hoạt động phòng bảo hiểm thất nghiệp

HỌP ĐỊNH KỲ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2019 14/11/2019

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHTN,  ngày 13 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức họp định kỳ về việc phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 10/07/2019

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng đầu năm 2019 cụ thể:

TTDVVL Đắk Lắk hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Doanh nghiệp 28/01/2019

Ngày 24/01/2019 Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tư vấn, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ hưởng của người lao động thất nghiệp tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 20 ở Xã Cư’Mta, huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2018 11/01/2019

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 như sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2017 16/01/2018

Thực hiện Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 như sau:

Họp định kỳ 3 bên về việc phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp lần 2 năm 2017 22/12/2017

Nhằm đánh giá công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và đưa ra một số phương hướng, giải pháp tới để thực hiện tốt hơn nữa chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Họp định kỳ về phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM NGHIỆP VỤ BHTN PHIÊN BẢN MỚI 29/08/2017

Ngày 28/8/2017, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk đã tổ chức lớp tập huấn triển khai phần mềm nghiệp vụ Bảo hiểm thất nghiệp phiên bản mới theo quy định của Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn cho Cán bộ, viên chức, người lao động toàn Trung tâm.

ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 28/06/2017

Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh xã hội, với mục đích chính là giúp người lao động khi chẳng may bị thất nghiệp được bù đắp một phần thu nhập, được tư vấn, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm miễn phí và được hưởng chế độ BHYT nên họ an tâm, chủ động tìm công việc mới phù hợp với khả năng của mình.

 

Họp định kỳ về phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 04/05/2017

Nhằm đánh giá công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2017 và đưa ra một số phương hướng, giải pháp trong thời gian tới để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 28 tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổ chức Họp định kỳ về việc phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp.