Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh DakLak - vieclamDakLak.net -
Đặt làm Trang Chủ -- Ghi nhớ: vieclamdaklak.net
DANH SÁCH VIỆC LÀM MỚI NHẤT
Ngày gửiCông tyCông việcNơi làm việcSố người
27/08/2014 VT081444 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG CỬA EROWINDOW Tỉnh Đăk Lăk 03
27/08/2014 FMK081445 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ AN NINH Tỉnh Đăk Lăk 10
27/08/2014 AC081447 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tỉnh Đăk Lăk 10
27/08/2014 LTH081448 TUYỂN DỤNG THỢ CƠ KHÍ Tỉnh Đăk Lăk 10
27/08/2014 ED081449 TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN KHÁCH SẠN Tỉnh Đăk Lăk 01
27/08/2014 ED081449 TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN KIÊM BẢO VỆ KHÁCH SẠN Tỉnh Đăk Lăk 01
27/08/2014 CPN081446 TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU TIẾT NƯỚC THẢI Tỉnh Đăk Lăk 01
25/08/2014 TH081437 TUYỂN LÁI XE Tỉnh Đăk Lăk 2
25/08/2014 TH081437 TUYỂN THỢ ĐIỆN Ô TÔ Tỉnh Đăk Lăk 02
25/08/2014 TH081437 TUYỂN THỢ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tỉnh Đăk Lăk 02
25/08/2014 AP081438 TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Tỉnh Đăk Lăk 01
21/08/2014 VH081432 TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Tỉnh Đăk Lăk 01
21/08/2014 VH081432 TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Tỉnh Đăk Lăk 04
21/08/2014 LT071440 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG DU LỊCH, NHÀ HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 02
21/08/2014 LT071440 TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Tỉnh Đăk Lăk 02
21/08/2014 LT071440 TUYỂN NHÂN VIÊN THÚ Ý Tỉnh Đăk Lăk 02
21/08/2014 LT071440 TUYỂN ĐẦU BẾP NHÀ HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 01
21/08/2014 TX081435 TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Tỉnh Đăk Lăk 01
19/08/2014 HC081429 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG NÔNG SẢN Tỉnh Đăk Lăk 01
19/08/2014 PVI081431 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Tỉnh Đăk Lăk 02
19/08/2014 PVI081431 TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Tỉnh Đăk Lăk 01
19/08/2014 PVI081431 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG Tỉnh Đăk Lăk 01
18/08/2014 DP081422 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH GẠCH MEN Tỉnh Đăk Lăk 02
18/08/2014 HM081423 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH TOUR DU LỊCH Tỉnh Đăk Lăk 05
18/08/2014 QM081424 TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN TỬ Y SINH Tỉnh Đăk Lăk 01
18/08/2014 HD081426 TUYỂN KỸ SƯ KINH TẾ Tỉnh Đăk Lăk 01
13/08/2014 IM081420 TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO HÀNH ĐIỆN MÁY Tỉnh Đăk Lăk 01
13/08/2014 LV081421 TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ XÂY DỰNG Tỉnh Đăk Lăk 02
13/08/2014 LV081421 TUYỂN HOẠ VIÊN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG Tỉnh Đăk Lăk 02
11/08/2014 ML081413 TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH, THANH TRA Tỉnh Đăk Lăk 02
FirstPrev 1 2 3 4 5 NextLast