Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh DakLak - vieclamDakLak.net -
DANH SÁCH VIỆC LÀM MỚI NHẤT
Ngày gửiCông tyCông việcNơi làm việcSố người
22/07/2016 SDT071695 TUYỂN PHỤ BẾP Tỉnh Đăk Lăk 2
22/07/2016 SDT071695 TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ Tỉnh Đăk Lăk 2
22/07/2016 SDT071696 TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ Tỉnh Đăk Lăk 1
22/07/2016 SDT071697 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG Tỉnh Đăk Lăk 2
22/07/2016 SDT071698 TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Tỉnh Đăk Lăk 4
22/07/2016 AP071613 TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 10
22/07/2016 SDT071699 TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Tỉnh Đăk Lăk 2
22/07/2016 SDT0716100 TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Tỉnh Đăk Lăk 4
21/07/2016 SDT071691 TUIYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Tỉnh Đăk Lăk 2
21/07/2016 DL061618 TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Tỉnh Đăk Lăk 1
21/07/2016 SDT071693 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG Tỉnh Đăk Lăk 1
21/07/2016 SDT071694 TUYỂN THỢ ĐIỆN Ô TÔ Tỉnh Đăk Lăk 1
21/07/2016 HV071611 TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP LÝ Tỉnh Đăk Lăk 2
21/07/2016 VB071612 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG Tỉnh Đăk Lăk 2
20/07/2016 SDT071678 TUYỂN KẾ TOÁN TIN HỌC Tỉnh Đăk Lăk 1
20/07/2016 SDT071679 TUYỂN NHÂN VIÊN TRỰC PHÒNG Tỉnh Đăk Lăk 2
20/07/2016 SDT071680 TUYỂN THỢ NHÔM KÍNH Tỉnh Đăk Lăk 5
20/07/2016 SDT071681 TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 5
20/07/2016 SDT071681 TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN THOẠI Tỉnh Đăk Lăk 5
20/07/2016 SDT071682 TUYỂN NHÂN VIÊN RỬA XE Tỉnh Đăk Lăk 3
20/07/2016 SDT071669 TUYỂN NHÂN VIÊN BỐC XẾP Tỉnh Đăk Lăk 4
20/07/2016 SDT071684 TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Tỉnh Đăk Lăk 1
20/07/2016 SDT071685 TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Tỉnh Đăk Lăk 1
20/07/2016 SDT071686 TUYỂN LÁI XE MÁY ĐÀO Tỉnh Đăk Lăk 2
20/07/2016 SDT071687 TUYỂN TẠP VỤ Tỉnh Đăk Lăk 1
20/07/2016 SDT071688 TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 10
20/07/2016 SDT071688 TUYỂN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ Tỉnh Đăk Lăk 10
20/07/2016 SDT071688 TUYỂN TẠP VỤ Tỉnh Đăk Lăk 10
20/07/2016 SDT071689 TUYỂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Tỉnh Đăk Lăk 1
19/07/2016 TN071610 TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Tỉnh Đăk Lăk 1