Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh DakLak - vieclamDakLak.net -
Đặt làm Trang Chủ -- Ghi nhớ: vieclamdaklak.net
DANH SÁCH VIỆC LÀM MỚI NHẤT
Ngày gửiCông tyCông việcNơi làm việcSố người
21/07/2014 TH071436 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG RƯỢU, NƯỚC GIẢI KHÁT Tỉnh Đăk Lăk 05
21/07/2014 TH071436 TUYỂN NHÂN VIÊN GIỚI THIỆU MẶT HÀNG RƯỢU Tỉnh Đăk Lăk 10
17/07/2014 VH071431 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG GẠCH MEN Tỉnh Đăk Lăk 03
17/07/2014 VH071432 TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Tỉnh Đăk Lăk 20
14/07/2014 HT071427 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG CÀ PHÊ Tỉnh Đăk Lăk 04
14/07/2014 IT071428 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Tỉnh Đăk Lăk 01
14/07/2014 IT071428 TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO HÀNH, GIAO HÀNG, LẮP ĐẶT ĐIỆN MÁY Tỉnh Đăk Lăk 02
14/07/2014 TLT071429 TUYỂN TƯ VẤN VIÊN BẢO HIỂM NHÂN THỌ Tỉnh Đăk Lăk 04
14/07/2014 TLT071429 TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO DỊCH TẠI VĂN PHÒNG Tỉnh Đăk Nông 06
11/07/2014 MT071418 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG PHÂN BÓN Tỉnh Đăk Lăk 22
11/07/2014 LV071420 TUYỂN KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG Tỉnh Đăk Lăk 2
11/07/2014 LV071420 TUYỂN KỸ SƯ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH Tỉnh Đăk Lăk 02
11/07/2014 TN071424 TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Tỉnh Đăk Lăk 01
10/07/2014 VT071415 TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO DỊCH BÁN HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 10
10/07/2014 VT071415 TUYỂN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT Tỉnh Đăk Lăk 03
10/07/2014 YR071416 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG PHÂN BÓN Tỉnh Đăk Lăk 02
10/07/2014 THP071417 TUYỂN NHÂN VIÊN KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG Tỉnh Đăk Lăk 35
08/07/2014 NN071409 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG DẦU NHỚT Tỉnh Đăk Lăk 06
08/07/2014 BP071411 TUYỂN THỢ MỘC Tỉnh Đăk Lăk 01
08/07/2014 DP071412 TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Tỉnh Đăk Lăk 02
07/07/2014 PT071407 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG DẦU NHỜN Tỉnh Đăk Lăk 01
07/07/2014 DB071408 TUYỂN NHÂN VIÊN IT Tỉnh Đăk Lăk 01
07/07/2014 DB071408 TUYỂN NHÂN VIÊN NHẬP DỮ LIỆU Tỉnh Đăk Lăk 30
04/07/2014 ND071404 TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG Ô TÔ Tỉnh Đăk Lăk 03
04/07/2014 TTN071405 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG CỬA NHỰA Tỉnh Đăk Lăk 05
02/07/2014 TM071401 TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP Tỉnh Đăk Lăk 02
02/07/2014 TM071401 TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ PHA CHẾ Tỉnh Đăk Lăk 01
02/07/2014 QC0714703 TUYỂN KỸ SƯ NÔNG LÂM Tỉnh Đăk Lăk 01
01/07/2014 VH061443 TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 02
01/07/2014 VH061443 TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Tỉnh Đăk Lăk 01
FirstPrev 1 2 3 4 5 NextLast