Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh DakLak - vieclamDakLak.net -
DANH SÁCH VIỆC LÀM MỚI NHẤT
Ngày gửiCông tyCông việcNơi làm việcSố người
28/08/2015 TP081530 TUYỂN CÔNG NHÂN PHƠI VÁN Tỉnh Đăk Lăk 15
28/08/2015 TP081530 TUYỂN KỸ THUẬT VẬN HÀNH MÁY Tỉnh Đăk Lăk 03
28/08/2015 TV081531 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG ĐỒNG PHỤC HỌC SINH Tỉnh Đăk Lăk 05
28/08/2015 SDT081588 TUYỂN NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU Tỉnh Đăk Lăk 20
28/08/2015 SDT081589 TUYỂN CÔNG NHÂN LÀM VƯỜN Tỉnh Đăk Nông 02
28/08/2015 SDT081592 TUYỂN BẢO VỆ Tỉnh Đăk Lăk 01
26/08/2015 SDT081578 TUYỂN LÁI XE Tỉnh Đăk Lăk 1
26/08/2015 SDT081582 TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Tỉnh Đăk Lăk 4
26/08/2015 SDT081582 TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Tỉnh Đăk Lăk 3
26/08/2015 SDT081582 TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Tỉnh Đăk Lăk 10
26/08/2015 HA081526 TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Tỉnh Đăk Lăk 1
26/08/2015 HA081526 TUYỂN THANH TRA PHÁP CHẾ Tỉnh Đăk Lăk 1
26/08/2015 HA081526 TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN Tỉnh Đăk Lăk 1
26/08/2015 HA081526 TUYỂN NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI TAXI Tỉnh Đăk Lăk 10
26/08/2015 HA081526 TUYỂN NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ Tỉnh Đăk Lăk 1
26/08/2015 HA081526 TUYỂN NHÂN VIÊN IT Tỉnh Đăk Lăk 1
26/08/2015 HA081526 TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Tỉnh Đăk Lăk 1
24/08/2015 2Y081524 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG PHÂN BÓN Tỉnh Đăk Lăk 5
24/08/2015 2Y081524 TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH Tỉnh Đăk Lăk 5
24/08/2015 HL081525 TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Tỉnh Đăk Lăk 2
24/08/2015 SDT081569 TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tỉnh Đăk Lăk 2
24/08/2015 SDT081569 TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Tỉnh Đăk Lăk 2
24/08/2015 SDT081569 TUYỂN CÔNG NHÂN BỐC XẾP Tỉnh Đăk Lăk 3
24/08/2015 SDT081571 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG NHỰA GIA DỤNG Tỉnh Đăk Lăk 2
24/08/2015 SDT081572 TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 2
24/08/2015 SDT081573 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG PHÂN BÓN Tỉnh Đăk Lăk 3
24/08/2015 SDT081576 TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Tỉnh Đăk Lăk 1
24/08/2015 SDT081576 TUYỂN LÁI XE Tỉnh Đăk Lăk 1
24/08/2015 SDT081576 TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tỉnh Đăk Lăk 1
24/08/2015 SDT081577 TUYỂN THỢ PHỤ CƠ KHÍ Tỉnh Đăk Lăk 3
FirstPrev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NextLast