Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh DakLak - vieclamDakLak.net -
Đặt làm Trang Chủ -- Ghi nhớ: vieclamdaklak.net
DANH SÁCH VIỆC LÀM MỚI NHẤT
Ngày gửiCông tyCông việcNơi làm việcSố người
21/11/2014 NK111426 TUYỂN NHÂN VIÊN THỜI VỤ CỬA HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 4
21/11/2014 NK111426 TUYỂN NHÂN VIÊN THỜI VỤ KHO Tỉnh Đăk Lăk 4
21/11/2014 SDT111432 TUYỂN CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN GỖ Tỉnh Đăk Lăk 50
21/11/2014 SDT111433 TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Tỉnh Đăk Lăk 1
21/11/2014 MT111434 TUYỂN GIÁM SÁT NĂNG SUẤT KHO Tỉnh Đăk Lăk 1
20/11/2014 BM111431 TUYỂN THỢ THI CÔNG QUẢNG CÁO Tỉnh Đăk Lăk 1
20/11/2014 LV111432 TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Tỉnh Đăk Lăk 1
19/11/2014 HBT111428 TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Tỉnh Đăk Lăk 5
19/11/2014 HBT111428 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH LĨNH VỰC NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN Tỉnh Đăk Lăk 3
19/11/2014 HBT111428 TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Tỉnh Đăk Lăk 3
19/11/2014 MDA111430 TUYỂN LÁI XE Tỉnh Đăk Lăk 1
18/11/2014 BV111425 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH LĨNH VỰC NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Tỉnh Đăk Lăk 2
18/11/2014 DL111427 TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ Tỉnh Đăk Lăk 25
18/11/2014 DL111427 TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Tỉnh Đăk Lăk 80
18/11/2014 DL111427 TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 40
18/11/2014 DL111427 TUYỂN PHỤ BẾP Tỉnh Đăk Lăk 10
18/11/2014 DL111427 TUYỂN ĐẦU BẾP Tỉnh Đăk Lăk 10
18/11/2014 DL111427 TUYỂN BẾP TRƯỞNG Tỉnh Đăk Lăk 5
18/11/2014 DL111427 TUYỂN LỄ TÂN KHÁCH SẠN Tỉnh Đăk Lăk 10
18/11/2014 DL111427 TUYỂN LỄ TÂN QUÁN CÀ PHÊ Tỉnh Đăk Lăk 10
18/11/2014 DL111427 TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN BẢO TÀNG Tỉnh Đăk Lăk 5
18/11/2014 DL111427 TUYỂN NHÂN VIÊN CÂY XANH - CHĂM SÓC NGỰA Tỉnh Đăk Lăk 15
18/11/2014 DL111427 TUYỂN NHÂN VIÊN KHU VUI CHƠI BẦU BÍ Tỉnh Đăk Lăk 10
18/11/2014 DL111427 TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Tỉnh Đăk Lăk 2
18/11/2014 DL111427 TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Tỉnh Đăk Lăk 25
18/11/2014 DL111427 TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Tỉnh Đăk Lăk 10
18/11/2014 DL111427 TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM BÁNH Tỉnh Đăk Lăk 2
18/11/2014 DL111427 TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Tỉnh Đăk Lăk 10
18/11/2014 DL111427 TUYỂN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH SINH THÁI Tỉnh Đăk Lăk 3
18/11/2014 DL111427 TUYỂN TRỢ LÝ QUẢN LÝ KHU DU LỊCH SINH THÁI Tỉnh Đăk Lăk 3
FirstPrev 1 2 3 4 5 6 7 NextLast