Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh DakLak - vieclamDakLak.net -
Đặt làm Trang Chủ -- Ghi nhớ: vieclamdaklak.net
DANH SÁCH VIỆC LÀM MỚI NHẤT
Ngày gửiCông tyCông việcNơi làm việcSố người
16/09/2014 MDA091422 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH LĨNH VỰC TỔ CHỨC SỰ KIỆN Tỉnh Đăk Lăk 04
16/09/2014 HP091423 TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG Tỉnh Đăk Lăk 01
16/09/2014 BM091424 TUYỂN GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY THEO CHƯƠNG TRÌNH Tỉnh Đăk Nông 10
16/09/2014 MT091425 TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG TIÊU DÙNG Tỉnh Đăk Lăk 04
16/09/2014 HT091426 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG XI MĂNG XÂY DỰNG Tỉnh Đăk Lăk 01
16/09/2014 DV091428 TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN MÁY TÍNH Tỉnh Đăk Lăk 05
16/09/2014 DV091428 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG CÁC THIẾT BỊ PHẦN MÊM VI TÍNH Tỉnh Đăk Lăk 05
12/09/2014 VC091420 TUYỂN 20 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG PHÂN BÓN Tỉnh Đăk Lăk 20
11/09/2014 HĐ091416 TUYỂN KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC XÂY DỰNG Tỉnh Đăk Lăk 01
11/09/2014 BP091417 TUYỂN THỢ SƠN PU (GỖ) Tỉnh Đăk Lăk 01
11/09/2014 PV091418 TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MÁY TÍNH Tỉnh Đăk Lăk 01
08/09/2014 SK091413 TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 02
08/09/2014 TN091414 TUYỂN CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN CÀ PHÊ BỘT Tỉnh Đăk Lăk 30
05/09/2014 TP091406 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG Tỉnh Đăk Lăk 02
05/09/2014 VN091407 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG PHÂN BÓN Tỉnh Đăk Lăk 05
05/09/2014 VH091409 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG DẦU NHỚT Tỉnh Đăk Lăk 03
05/09/2014 CNX091410 TUYỂN THỢ MỘC Tỉnh Đăk Lăk 05
05/09/2014 CNX091410 TUYỂN THỢ LÀM NHÁM ĐỒ GỖ Tỉnh Đăk Lăk 05
05/09/2014 CNX091410 TUYỂN THỢ SƠN, PU GỖ Tỉnh Đăk Lăk 01
05/09/2014 PHT091411 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG DẦU NHỚT Tỉnh Đăk Lăk 04
04/09/2014 ED081449 TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP Tỉnh Đăk Lăk 01
04/09/2014 BM091404 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG Tỉnh Đăk Lăk 04
04/09/2014 OSV091405 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG SƠN GỖ Tỉnh Đăk Lăk 02
27/08/2014 VT081444 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG CỬA EROWINDOW Tỉnh Đăk Lăk 03
27/08/2014 FMK081445 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ AN NINH Tỉnh Đăk Lăk 10
27/08/2014 AC081447 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tỉnh Đăk Lăk 10
27/08/2014 LTH081448 TUYỂN DỤNG THỢ CƠ KHÍ Tỉnh Đăk Lăk 10
27/08/2014 CPN081446 TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU TIẾT NƯỚC THẢI Tỉnh Đăk Lăk 01
25/08/2014 AP081438 TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Tỉnh Đăk Lăk 01
21/08/2014 VH081432 TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Tỉnh Đăk Lăk 01
FirstPrev 1 2 3 4 5 NextLast