Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh DakLak - vieclamDakLak.net -
Đặt làm Trang Chủ -- Ghi nhớ: vieclamdaklak.net
DANH SÁCH VIỆC LÀM MỚI NHẤT
Ngày gửiCông tyCông việcNơi làm việcSố người
21/08/2014 VH081432 TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Tỉnh Đăk Lăk 01
21/08/2014 VH081432 TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Tỉnh Đăk Lăk 04
21/08/2014 LT071440 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG DU LỊCH, NHÀ HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 02
21/08/2014 LT071440 TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Tỉnh Đăk Lăk 02
21/08/2014 LT071440 TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Tỉnh Đăk Lăk 02
21/08/2014 LT071440 TUYỂN NHÂN VIÊN THÚ Ý Tỉnh Đăk Lăk 02
21/08/2014 LT071440 TUYỂN ĐẦU BẾP NHÀ HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 01
21/08/2014 TX081435 TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Tỉnh Đăk Lăk 01
19/08/2014 HC081429 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG NÔNG SẢN Tỉnh Đăk Lăk 01
19/08/2014 PVI081431 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Tỉnh Đăk Lăk 02
19/08/2014 PVI081431 TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Tỉnh Đăk Lăk 01
19/08/2014 PVI081431 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG Tỉnh Đăk Lăk 01
18/08/2014 DP081422 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH GẠCH MEN Tỉnh Đăk Lăk 02
18/08/2014 HM081423 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH TOUR DU LỊCH Tỉnh Đăk Lăk 05
18/08/2014 QM081424 TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN TỬ Y SINH Tỉnh Đăk Lăk 01
18/08/2014 HD081426 TUYỂN KỸ SƯ KINH TẾ Tỉnh Đăk Lăk 01
13/08/2014 IM081420 TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO HÀNH ĐIỆN MÁY Tỉnh Đăk Lăk 01
13/08/2014 LV081421 TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ XÂY DỰNG Tỉnh Đăk Lăk 02
13/08/2014 LV081421 TUYỂN HOẠ VIÊN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG Tỉnh Đăk Lăk 02
11/08/2014 ML081413 TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH, THANH TRA Tỉnh Đăk Lăk 02
11/08/2014 ML081413 TUYỂN TÀI XẾ LÁI XE TAXI Tỉnh Đăk Lăk 100
11/08/2014 RX081414 TUYỂN KỸ SƯ LÂM NGHIỆP Tỉnh Đăk Lăk 04
11/08/2014 CP081415 TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Tỉnh Đăk Lăk 03
11/08/2014 TN081416 TUYỂN CÔNG NHÂN MAY Tỉnh Đăk Lăk 10
07/08/2014 SD081406 TUYỂN CÔNG NHÂN XÂY DỰNG Tỉnh Đăk Lăk 180
07/08/2014 SD081406 TUYỂN CÔNG NHÂN CƠ GIỚI Tỉnh Đăk Lăk 51
07/08/2014 SD081406 TUYỂN CÔNG NHÂN CƠ KHÍ Tỉnh Đăk Lăk 16
07/08/2014 BMT081407 TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Tỉnh Đăk Lăk 02
07/08/2014 NT081408 TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Tỉnh Đăk Lăk 02
07/08/2014 ST081409 TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Tỉnh Đăk Lăk 02
FirstPrev 1 2 3 4 NextLast