Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh DakLak - vieclamDakLak.net -
DANH SÁCH VIỆC LÀM MỚI NHẤT
Ngày gửiCông tyCông việcNơi làm việcSố người
01/07/2016 SDT071606 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG Tỉnh Đăk Lăk 1
01/07/2016 SDT071607 TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Tỉnh Đăk Lăk 1
01/07/2016 SDT071608 TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ Tỉnh Đăk Lăk 1
30/06/2016 LB071601 TUYỂN KẾ TOÁN Tỉnh Đăk Lăk 2
30/06/2016 LB071601 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Tỉnh Đăk Lăk 5
30/06/2016 LB071601 TUYỂN HUẤN LUYỆN VIÊN GYM Tỉnh Đăk Lăk 20
30/06/2016 LB071601 TUYỂN HUẤN LUYỆN VIÊN YOGA Tỉnh Đăk Lăk 5
30/06/2016 LB071601 TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Tỉnh Đăk Lăk 2
30/06/2016 SDT071601 TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 1
30/06/2016 SDT071602 TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 2
30/06/2016 SDT071603 TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Tỉnh Đăk Nông 5
30/06/2016 SDT071603 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Tỉnh Đăk Nông 3
30/06/2016 SDT071603 TUYỂN CÔNG NHÂN Tỉnh Đăk Nông 10
30/06/2016 SDT071604 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Tỉnh Đăk Nông 2
30/06/2016 SDT071605 TUYỂN BẢO VỆ Thành Phố Hồ Chí Minh 20
29/06/2016 SDT0616111 TUYỂN GIÁO VIÊN TOÁN Tỉnh Đăk Lăk 1
29/06/2016 SDT0616112 TUYỂN KẾ TOÁN Tỉnh Đăk Lăk 2
29/06/2016 SDT0616113 TUYỂN PHỤ BÁN CƠM Tỉnh Đăk Lăk 3
29/06/2016 SDT0616114 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Tỉnh Đăk Lăk 2
28/06/2016 SDT0616101 TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 1
28/06/2016 SDT0616102 TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY VẼ Tỉnh Đăk Lăk 1
28/06/2016 SDT0616102 TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Tỉnh Đăk Lăk 1
28/06/2016 SDT0616102 TUYỂN HƯỚNG DẪN VIÊN AEROPIC Tỉnh Đăk Lăk 1
28/06/2016 SDT051636 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN Tỉnh Đăk Lăk 1
28/06/2016 SDT051636 TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ Tỉnh Đăk Lăk 1
28/06/2016 SDT051636 TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Tỉnh Đăk Lăk 1
28/06/2016 SDT0616104 TUYỂN CÔNG NHÂN Tỉnh Đăk Lăk 3
28/06/2016 SDT0616105 TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG Tỉnh Đăk Lăk 3
28/06/2016 SDT0616106 TUYỂN CÔNG NHÂN Tỉnh Đăk Lăk 2
28/06/2016 SDT0616106 TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Tỉnh Đăk Lăk 10