DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngoại ngữ khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ TIỀN LƯƠNG THỊ TIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ Á TIÊN NGÔ Á TIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ KIM DIỆU HUỲNH THỊ KIM DIỆU Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH TÚ NGUYỄN THANH TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 11 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN MINH SỸ PHAN MINH SỸ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/08/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4.000.000
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGUYỄN THỦY TIÊN LÊ NGUYỄN THỦY TIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

27/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ PHƯƠNG TUẤN LÊ PHƯƠNG TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

05/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ HẰNG TRƯƠNG THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH