DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngoại ngữ khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN PHƯƠNG LINH CHI TRẦN PHƯƠNG LINH CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

30/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM LOAN NGUYỄN THỊ KIM LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

29/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ MINH TUYỀN BÙI THỊ MINH TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

13/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ TIỀN LƯƠNG THỊ TIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ Á TIÊN NGÔ Á TIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ KIM DIỆU HUỲNH THỊ KIM DIỆU Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH TÚ NGUYỄN THANH TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 11 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN MINH SỸ PHAN MINH SỸ Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 2 năm

DANH MỤC NGÀNH