DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngoại ngữ khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGUYỄN THỦY TIÊN LÊ NGUYỄN THỦY TIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

27/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ PHƯƠNG TUẤN LÊ PHƯƠNG TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

05/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ HẰNG TRƯƠNG THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH