DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Văn hóa học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ GIANG PHẠM THỊ GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000-6.000.000
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: 6 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NHIÊN NGUYỄN VĂN NHIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

10/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ NGỌC ÁNH ĐỖ NGỌC ÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 53 Tốt nghiệp Đại học

28/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT OANH NGUYỄN THỊ TUYẾT OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

27/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUANG PHONG TRẦN QUANG PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ HUYỀN HOÀNG THỊ HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

15/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIỀU NHUNG NGUYỄN THỊ KIỀU NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

04/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THÀNH LUÂN ĐINH THÀNH LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

18/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Tốt nghiệp Trung cấp

25/02/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH