DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Văn hóa học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

23/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: 3 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ GIANG PHẠM THỊ GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000-6.000.000
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: 6 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NHIÊN NGUYỄN VĂN NHIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Sơ cấp nghề

10/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ NGỌC ÁNH ĐỖ NGỌC ÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 54 Tốt nghiệp Đại học

28/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT OANH NGUYỄN THỊ TUYẾT OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

27/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUANG PHONG TRẦN QUANG PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH