DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dịch vụ/Giải trí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN NỮ THÙY DUNG PHAN NỮ THÙY DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

12/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y ÊLEN ADRƠNG Y ÊLEN ADRƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ LAN LÊ THỊ LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 50 Tốt nghiệp Trung cấp

02/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ MINH TUÂN HÀ MINH TUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

07/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH