DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH THANH NGUYỄN THỊ THANH THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

13/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quảng cáo/Marketing/PR Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG VĂN TÂM HOÀNG VĂN TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quảng cáo/Marketing/PR Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TÂM NGUYỄN THỊ TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

19/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quảng cáo/Marketing/PR Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG VĂN TÂM HOÀNG VĂN TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quảng cáo/Marketing/PR Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÁI THỊ KIỀU LOAN THÁI THỊ KIỀU LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/06/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Buk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quảng cáo/Marketing/PR Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG NGUYỄN HOÀI CHI ĐẶNG NGUYỄN HOÀI CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

20/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quảng cáo/Marketing/PR Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH