DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 10000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ AN HOÀI LINH VŨ AN HOÀI LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

14/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

10/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 5 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ HOÀNG OANH ĐOÀN THỊ HOÀNG OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000-6.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ MỸ LOAN NGÔ THỊ MỸ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN THÀNH LÊ VĂN THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ TUYẾT ANH VŨ TUYẾT ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THANH NGÂN TRƯƠNG THỊ THANH NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 5000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ ÁNH LINH HÀ THỊ ÁNH LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ LƯỚC TRẦN THỊ LƯỚC Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

16/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TẤN THÔNG NGUYỄN TẤN THÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 44 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIỀU OANH TRẦN THỊ KIỀU OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

02/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐỨC NGỌC ÁNH PHẠM ĐỨC NGỌC ÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 51 Tốt nghiệp Đại học

10/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ NHƯ QUỲNH MAI VŨ NHƯ QUỲNH MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ NGÂN GIANG HỒ NGÂN GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BÁ ĐỨC NGUYỄN BÁ ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH NHÂN NGUYỄN ĐÌNH NHÂN Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

05/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU TRANG LÊ THỊ THU TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HOÀNG GIAO LÊ THỊ HOÀNG GIAO Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ MỸ THẮM HỒ THỊ MỸ THẮM Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU VÂN TRẦN THỊ THU VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H JAN PAN JING H JAN PAN JING Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH GIA HẢI YẾN ĐINH GIA HẢI YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 6 năm

DANH MỤC NGÀNH