DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TẤN THÔNG NGUYỄN TẤN THÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 43 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIỀU OANH TRẦN THỊ KIỀU OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

02/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN THÀNH LÊ VĂN THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐỨC NGỌC ÁNH PHẠM ĐỨC NGỌC ÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 50 Tốt nghiệp Đại học

10/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ NHƯ QUỲNH MAI VŨ NHƯ QUỲNH MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ NGÂN GIANG HỒ NGÂN GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DIỆU LINH NGUYỄN THỊ DIỆU LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BÁ ĐỨC NGUYỄN BÁ ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ THU THỦY HỒ THỊ THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH NHÂN NGUYỄN ĐÌNH NHÂN Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

05/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO MẠNH ĐỨC ĐÀO MẠNH ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ MỸ YÊN ĐỖ THỊ MỸ YÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU TRANG LÊ THỊ THU TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HOÀNG GIAO LÊ THỊ HOÀNG GIAO Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ MỸ THẮM HỒ THỊ MỸ THẮM Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU VÂN TRẦN THỊ THU VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H JAN PAN JING H JAN PAN JING Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH GIA HẢI YẾN ĐINH GIA HẢI YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ HỒNG PHƯỚC NGÔ HỒNG PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG HOÀNG TÍN ĐẶNG HOÀNG TÍN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ PHƯƠNG PHẠM THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000-4.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU THÚY NGUYỄN THỊ THU THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG HỒNG QUANG LƯƠNG HỒNG QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 19 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/07/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM BẢO YẾN PHẠM BẢO YẾN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H ĐÊ RA KỄN H ĐÊ RA KỄN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

15/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H HANI NIÊ H HANI NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 1 Tốt nghiệp Đại học

15/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN DIẾN NGUYỄN DIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Cao đẳng nghề

10/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THANH LỆ PHẠM THỊ THANH LỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/07/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ PHƯƠNG PHẠM THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ KIỀU NGA PHAN THỊ KIỀU NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

03/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH