DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ THANH HOA ĐẶNG THỊ THANH HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

19/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÒ HOÀNG THANH NGUYỆT LÒ HOÀNG THANH NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

16/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ TUYẾT HẠNH PHAN THỊ TUYẾT HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

16/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ Ỷ LAN PHAN THỊ Ỷ LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

20/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ THU HẰNG BÙI THỊ THU HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

28/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ MỸ TRÂM HOÀNG THỊ MỸ TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/02/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH SƠN NGUYỄN THANH SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN THÀNH LÊ VĂN THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H JIL EBAN H JIL EBAN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

07/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỸ THU LÊ THỊ MỸ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

04/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H ZIMA MLÔ H ZIMA MLÔ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

03/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN THÀNH LÊ VĂN THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ KHẢ TÚ PHAN THỊ KHẢ TÚ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/09/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ NGỌC TRINH TRƯƠNG THỊ NGỌC TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ NGỌC ANH HUỲNH THỊ NGỌC ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỪ THỊ THANH HUYỀN TỪ THỊ THANH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

02/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4.000.000 đến 7.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC THẮNG NGUYỄN THỊ NGỌC THẮNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

08/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUÁCH THỊ QUỲNH LƯU QUÁCH THỊ QUỲNH LƯU Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH TRINH NGUYỄN THỊ BÍCH TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

09/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN MINH SỸ PHAN MINH SỸ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ LỆ DƯƠNG THỊ LỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH THANH NGUYỄN THỊ THANH THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y HỢP MLÔ Y HỢP MLÔ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ CHÍ KIÊN LÊ CHÍ KIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỮ THỊ THÚY KIỀU LỮ THỊ THÚY KIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

20/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000 VNĐ
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THIẾT PHẠM THỊ THIẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

25/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000-6000000 VNĐ
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ HỒNG THUẬN VŨ THỊ HỒNG THUẬN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

24/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH BÌNH NGUYỄN THANH BÌNH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ XINH NGUYỄN THỊ XINH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/09/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THANH HUYỀN PHẠM THỊ THANH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

20/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH