DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hạch toán Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ LAN LÊ THỊ LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

06/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Hạch toán Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HUỆ NGUYỄN THỊ HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Hạch toán Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MAI LY NGUYỄN THỊ MAI LY Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

06/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Hạch toán Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HIẾU NGUYỄN THỊ THU HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

16/06/2016

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 3-4 triệu VND
Ngành: Hạch toán Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH