DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh Quốc tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THỦY TRẦN THỊ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 27 12/12

13/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận VND
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH