DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ TIN PHẠM THỊ TIN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/01/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIỀU VIỆT PHƯỚC KIỀU VIỆT PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

23/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ IN PHẠM THỊ IN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐOÀN HIỆP NGUYỄN ĐOÀN HIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

20/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGOAN NGUYỄN THỊ NGOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Ana
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ NGỌC HÀ ĐỖ THỊ NGỌC HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOÀI NA NGUYỄN THỊ HOÀI NA Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/03/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000VNĐ
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUNG THỊ VƯƠNG PHI CHUNG THỊ VƯƠNG PHI Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/02/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM THỌ NGUYỄN THỊ KIM THỌ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

22/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LỢI NGUYỄN THỊ LỢI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

27/09/2017

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000 đồng
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÙY TRANG NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

09/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HỒNG VÂN VÕ THỊ HỒNG VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

04/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HUYỀN NGUYỄN THỊ HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ KIM PHAN THỊ KIM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

17/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 VND
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ CÔNG VÂN ANH TRẦN THỊ CÔNG VÂN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/05/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HỒNG NGUYỄN THỊ THU HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 VND
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH