DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN ĐỊNH TRẦN VĂN ĐỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH CHÂU NGUYỄN THỊ MINH CHÂU Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

19/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MỸ HẰNG NGUYỄN MỸ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.0000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 11 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIỀU VIỆT PHƯỚC KIỀU VIỆT PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

23/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ IN PHẠM THỊ IN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐOÀN HIỆP NGUYỄN ĐOÀN HIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

20/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGOAN NGUYỄN THỊ NGOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Ana
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ NGỌC HÀ ĐỖ THỊ NGỌC HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOÀI NA NGUYỄN THỊ HOÀI NA Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/03/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000VNĐ
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUNG THỊ VƯƠNG PHI CHUNG THỊ VƯƠNG PHI Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/02/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH