DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y DUNG BDAP Y DUNG BDAP Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ HƯƠNG PHAN THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

09/07/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ KIỀU OANH HÀ KIỀU OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THẾ THÌN NGUYỄN THẾ THÌN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ MỸ DUYÊN ĐINH THỊ MỸ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

31/01/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y RƠ SĂM RƠ LƯK Y RƠ SĂM RƠ LƯK Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

30/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐỨC BÌNH VÕ ĐỨC BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐỖ THANH TỊNH PHẠM ĐỖ THANH TỊNH Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

17/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LAN OANH NGUYỄN THỊ LAN OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN ĐỊNH TRẦN VĂN ĐỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MỸ HẰNG NGUYỄN MỸ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.0000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 11 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ IN PHẠM THỊ IN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ NGỌC HÀ ĐỖ THỊ NGỌC HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH