DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ CÔNG TRẦN THỊ CÔNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ TRÂM ANH LÊ THỊ TRÂM ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

06/06/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TUYẾT TRINH TRẦN TUYẾT TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

08/05/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ NGỌC UYÊN LÊ THỊ NGỌC UYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/02/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6.000.000VNĐ
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ VĂN NAM HÀ VĂN NAM Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 12.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ LOAN PHẠM THỊ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

11/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 đồng
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO HUYỀN TRÂM CAO HUYỀN TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

08/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5,000,000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TĂNG HỒNG PHƯỢNG TĂNG HỒNG PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THÚY HẰNG LÊ THỊ THÚY HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

11/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 5000000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỤY ÁNH DUYÊN PHẠM THỤY ÁNH DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾ THỊ DUNG BẾ THỊ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

18/05/2018

Khu vực làm:
- Huyện Ea H'Leo
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIỀU THỊ THÚY KIỀU THỊ THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

11/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000- 4.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRÙNG DƯƠNG LÊ TRÙNG DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

11/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HỒ LAN NHI LÊ HỒ LAN NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

09/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG THỊ PHƯƠNG THẢO NÔNG THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

11/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 3500000-4500000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ KIM DUNG VÕ THỊ KIM DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

02/04/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT NGUYỄN THỊ TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HUYỀN NGUYỄN THỊ HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

12/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH