DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ VÂN ĐẶNG THỊ VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỤC THỊ DUYÊN LỤC THỊ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

31/05/2021

Khu vực làm:
- Huyện Ea H'Leo
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ VIẾT TÙNG HỒ VIẾT TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ KIM THÔNG ĐOÀN THỊ KIM THÔNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

18/05/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng nghề

14/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LA THỊ THANH LAN LA THỊ THANH LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/11/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ MINH QUÝ ĐOÀN THỊ MINH QUÝ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

16/11/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÒNG THỊ BÍCH TƯỜNG TÒNG THỊ BÍCH TƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOÀNG NGUYỄN THỊ HOÀNG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HÀ NHI TRẦN THỊ HÀ NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

17/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THỦY NGUYỄN THỊ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TUẤN SƠN NGUYỄN TUẤN SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

09/07/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ QUỲNH NHƯ ĐÀO THỊ QUỲNH NHƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

06/07/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5000000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ DUNG LÊ THỊ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

13/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THƯƠNG NGUYỄN THỊ THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/03/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU TRUYỀN TUYỆT MỸ LƯU TRUYỀN TUYỆT MỸ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5000000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH